Hladinoměry - Město Touškov

Bdeněves (Myslinka)

Hladinoměrné čidlo kategorie C s automatickým odesíláním dat se nachází na mostku přes Myslinku u areálu pily v obci Bdeněves. Informace o vývoji stavu hladiny ve vodním toku předává povodňová komise obce Kozolupy povodňovým komisím obce Vochov a města Plzně. Provozovatelem je obec Kozolupy.

Bdeněves (Mže)

Hladinoměrné čidlo kategorie C s automatickým odesíláním naměřených dat se nachází na řece Mži nad obcí Bdeněves. Hlásný profil provozuje obec Bdeněves. O vývoji stavu hladiny v hlásném profilu povodňový orgán obce Bdeněves informuje povodňové orgány města Město Touškov a obce Kozolupy.

Město Touškov (Náhon - IDVT: 10279382)

Hladinoměrné čidlo kategorie C je umístěno na Náhonu (IDVT: 10279382) na mostní konstrukci na komunikaci druhé třídy číslo 180. Informace o vývoji povodňové situace bude povodňová komise města Město Touškov předávat povodňové komisi obce Kozolupy a města Plzně.

VD Hracholusky

Hladinoměrné čidlo kategorie A s automatickým odesíláním naměřených dat se nachází na pravém břehu pod hrází VD Hracholusky ležící na řece Mži. Provozovatelem stanice je povodí Vltavy, státní podnik.