Hladinoměry - Mirotice

Blatná (Lomnice)

Hlásný profil kategorie B se nachází na pravém břehu řeky Lomnice na ulici Písecká. Profil je vybaven zařízením pro automatický přenos dat.

Dolní Ostrovec (Lomnice)

Hlásný profil se nachází přibližně 150 m po proudu od silničního mostu v Dolním Ostrovci na levém břehu řeky Lomnice. Profil spadá do kategorie A, jeho provozovatelem je CHMÚ a je vybaven zařízení pro automatický přenos dat.

Mirotice (Kostřatský potok)

Hladinoměrná stanice Mirotice (Kostřatský potok) se nachází na přemostění přes Kostřatský potok, blízko č. p. 47 v Lučkovicích. Profil monitoruje hlídková služba města, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv a vodočetnou latí. Město dále varuje obec Ostrovec, které se nachází na toku Lomnice pod městem a ORP Písek.

Mirotice (Kostřatský potok) - schody

Hladinoměrná stanice Mirotice (Kostřatský potok) - schody se nachází na budově č. p. 47 v Lučkovicích. Stupně povodňové aktivity jsou určovány podle viditelnosti schodů na objektu. Město dále varuje obec Ostrovec, které se nachází na toku Lomnice pod městem a ORP Písek.

I. SPA: 4 schody jsou vidět
II. SPA: 2 schody jsou vidět
III. SPA: schody nejsou viditelné

Mirotice (Lomnice)

Hladinoměrná stanice Mirotice (Lomnice) se nachází na přemostění přes Lomnici, blízko č. p. 46, asi 160 m pod jezem Mrvík. Profil monitoruje hlídková služba města, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv a vodočetnou latí. Město dále varuje obec Ostrovec, které se nachází na toku Lomnice pod městem a ORP Písek.

Mirotice (Lomnice) - lať

Hladinoměrná stanice Mirotice (Lomnice) - lať se nachází na silničním mostě (evid. č. 00423-2) přes Lomnici, blízko č. p. 150. Profil monitoruje hlídková služba města. Hlásný profil je vybaven vodočetnou latí s vyznačenými SPA. Město dále varuje obec Ostrovec, které se nachází na toku Lomnice pod městem a ORP Písek.

Předmíř (Lomnice)

Hlásný profil je vybaven pouze zařízením pro automatický přenos dat. Profil nemá stanovené SPA ani N-leté průtoky.