Hladinoměry - Mlékojedy

jez Terezín - dolní hladina

Hlásný profil kat. C leží jižně od mostu přes ulici Pražská ve městě Terezín. Provozovatelem stanice je Mikroregion Porta Bohemica.

LG Brozany (Ohře)

Limnigrafická stanice kat. C povodí Ohře - Brozany je umístěna východně v městysi Brozany nad Ohří - K Mostu 426. Provozovatelem stanice je Povodí Ohře, státní podnik.

Libotenice (Labe)

Hlásný profil kat. C Libotenice (Labe) se nachází na levém břehu Labe. Profil je vybaven vodočetnou latí pod č. p. 33 a nanometrickou sondou (pod areálem ČOV) s automatickým odesíláním dat a výstražných sms zpráv. Provozovatelem stanice je Mikroregion Porta Bohemica.

Litoměřice (Labe)

Hlásný profil kategorie B ve správě Povodí Labe, státní podnik -  Hradec Králové je umístěn u Tyršova mostu na jihu Litoměřic.

Louny (Ohře)

Hlásný profil kategorie A se nachází na pravém břehu řeky Ohře, v blízkosti Loutkového divadla (č. p. 201). Provozovatelem hladinoměru je ČHMÚ Ústí nad Labem.

Mělník (Labe)

Hlásný profil kategorie A ve správě ČHMÚ Praha je umístěn u mostu Josefa Straky - K Mostu 751/11, na pravém břehu Labe.

Mlékojedy (Labe)

Hlásný profil kat. C Mlékojedy (Labe) je umístěn pod č. p. 90 na levém břehu Labe. Jedná se o vodočetnou lať s vyznačenými stupni povodňové aktivity. Profil je směrodatný pro obec Mlékojedy. Provozovatelem stanice je Mikroregion Porta Bohemica.

Ústí nad Labem (Labe)

Hlásný profil kategorie A ve správě ČHMÚ Praha je umístěn na levém břehu řeky Labe u čerpací stanice Vaňov ca 400 m nad soutokem s řekou Bílinou při ulici Labské sady. Profil automaticky odesílá data do centra Hlásné a předpovědní povodňové služby ČHMÚ. 

Žalhostice (Labe)

Hlásný profil kat. C Žalhostice (Labe) je umístěn na slepém rameni Labe pod mostní konstrukcí. Jedná se o hladinoměrné čidlo s automatickým odesíláním dat a zasíláním varovných sms zpráv. Provozovatelem stanice je Mikroregion Porta Bohemica.