Hladinoměry - Olešnice

Olešnice (Hodonínka)

Hladinoměr kat C. ve správě města Olešnice  je umístěn na přemostění u č. p. 126 (ř. km 15,6) na toku Hodonínka (Nyklovický potok). Profil monitoruje hlídková služba města, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Městský úřad Olešnice. Město dále varuje obce Křtěnov, Louka a Hodonín, které se nachází níže na toku a také informuje příslušné ORP (Boskovice).

Olešnice (Veselský potok)

Hladinoměr kat. C ve správě města Olešnice na Veselském potoku najdeme u koupaliště, pod Obecním rybníkem (ř. km 0,9). Profil monitoruje hlídková služba města, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Městský úřad Olešnice. Město dále varuje obce Křtěnov, Louka a Hodonín, které se nachází níže na toku a také informuje příslušné ORP (Boskovice).