Hladinoměry - Kostelec nad Orlicí

Borohrádek (náhon)

Hladinoměrná stanice města Borohrádek - náhon je umístěna na náhonu Tiché Orlice u malé vodní elektrárny v severní části města. Hodnoty SPA jsou platné pouze pro území města Borohrádek.

Borohrádek (Písník)

Hladinoměrná stanice města Borohrádek - Písňák se nachází na stavidle rybníku Písňák v severní části města. Hodnoty SPA jsou platné pouze pro území města Borohrádek.

Borohrádek (Tichá Orlice)

Hladinoměrná stanice města Borohrádek - Tichá Orlice se nachází na Tiché Orlici v severovýchodní části města na mostní konstrukci na ulici Rudé Armády. Hodnoty SPA jsou platné pouze pro území města Borohrádek.

Borohrádek (Velinský potok)

Hladinoměrná stanice města Borohrádek - Velinský potok se nachází na toku Velinského potoka v jižní části města na mostní konstrukci na ulici J. z Poděbrad. Hodnoty SPA jsou platné pouze pro území města Borohrádek.

Častolovice (Bělá)

Limnigrafická stanice v Častolovicích na toku Bělá. Jedná se o operativní hlásný profil bez vyhlašování SPA. Profil je ve správě ČHMÚ Hradec Králové.

Častolovice - lať (Bělá)

Vodočetná lať se nachází na pravém břehu řeky Bělé, těsně před mostem silnice I/11.

Čermná nad Orlicí (Tichá Orlice)

Hlásný profil kategorie A Čermná nad Orlicí (Tichá Orlice) je ve správě ČHMÚ Hradec Králové. Profil se nachází na levém břehu Tiché Orlice u mostu silnice na Velkou Čermnou.

Kostelec nad Orlicí C (Divoká Orlice)

Hladinoměr je umístěn na mostku přes řeku na ulici Za nádražím. Vývoj stavu hladiny v hlásném profilu sleduje povodňový orgán města Kostelec nad Orlicí. Informace o vývoji stavu hladiny předává povodňovým komisím obce Častolovice a Čestice.

Kostelec nad Orlicí (Divoká Orlice)

Hlásný profil kat. A, ve správě ČHMÚ. Nachází se asi 650 m pod mostem u silnice na Kosteleckou Lhotu, levý břeh.

Lípa nad Orlicí (Meliorační příkop I)

Ultrazvuková sonda s vodočetnou latí je instalována pod mostní konstrukcí na přítoku Divoké Orlice na obecní parcele číslo 1308/3, kde dochází vlivem rozlivu Divoké Orlice k přelití melioračního příkopu a rozlití do obce

Solnice (Bělá)

Hlásný profil obce Solnice, při pravém břehu a silničním mostu v ulici Mostecká

Týniště nad Orlicí - náhon Alba

Hlásný profil je umístěn na mostní konstrukci na ul. T. G. Masaryka.

Týniště nad Orlicí (Orlice)

Hlásný profil kat. A, ve správě ČHMÚ. Nachází se u silničního mostu do Albrechtic nad Orlicí, levý břeh.