Hladinoměry - Kyjov

Bohuslavice-čidlo (Kyjovka)

Automatické hladinoměrné čidlo s odesíláním dat se nachází na mostku přes Kyjovku nad Bohuslavicemi. Vývoj stavu hladiny sleduje povodňová komise města Kyjova. Informace dále předává povodňovým komisím obce Svatobořice-Mistřín a města Dubňany.

Bohuslavice (Kyjovka)

Hlásný profil kategorie C se nachází na mostě přes Kyjovku v části Bohuslavice (u č. p. 4058). Stupně povodňové aktivity jsou vyznačeny na pilíři mostu na levém břehu. Informace o vývoji povodňové situace v hlásném profilu předává povodňová komise města Kyjova povodňovým komisím obce Svatobořice-Mistřín a města Dubňany.

Ježov (Hruškovice)

Hlásný profil kategorie C je umístěn na mostku přes vodní tok Hruškovice, který se nachází v severovýchodní části katastrálního území Ježov na východ od fotbalového hřiště. Vodoměrná stanice je složena z ultrazvukového hladinového čidla a vodočetné latě a je umístěna na vlastním stožáru na levém břehu před lávkou směřující k oboře. Provozovatelem stanice je obec Ježov.

Ježov-most na místní komunikaci (Hruškovice)

Hlásný profil kategorie C je umístěn na mostku přes vodní tok Hruškovice, který se nachází v severní části katastrálního území Ježov a je v provozování obce Ježov. Hlásný profil je složen pouze z vyznačených SPA.

Kelčany (Hruškovice)

Hlásný profil kategorie C vybavený automatickým hladinoměrným čidlem se nachází na mostě přes Hruškovici v obci Kelčany. Zprávy o vývoji povodňové situace předává obec Vlkoš obci Skoronice, která se nachází níže na toku a také informuje příslušné ORP (Kyjov). Provozovatelem stanice je obec Vlkoš.

Kostelec (Malšinka)

Hlásný profil kat. C se nachází na potoce Malšinka na ř. km 3,17. Hlásný profil udává tři stupně povodňové aktivity, které jsou na profilu mostu barevně vyznačeny. I. SPA - stav bdělosti, který je vyznačen na profilu mostu zelenou barvou. II. SPA - stav pohotovosti, který je vyznačen žlutou barvou a III. SPA - stav ohrožení, který je vyznačen barvou červenou. Provozovatelem stanice je obec Kostelec.

Kyjov-lať (Kyjovka)

Hlásný profil vybavený vodočetnou latí se nachází u mostu přes Kyjovku na ulici tř. Komenského. Vývoj stavu hladiny v hlásném profilu sleduje povodňová komise města Kyjova. Informace dále předává povodňovým komisím obce Svatobořice-Mistřín a města Dubňany.

Mouchnice (Kyjovka)

Hlásný profil Mouchnice (Kyjovka) je umístěn na mostní konstrukci na řece Kyjovce. Jedná se o vodočetnou lať s vyznačenými stupni povodňové aktivity. Profil je směrodatný pro obec Mouchnice a dále pro obce ležící na vodním toku Kyjovka pod obcí. Náhradní pozorování za povodně zajišťuje jednotka SDH. Obec dále informuje obec Nemotice a Snovídky a dále ORP Kyjov.

Nětčice-čidlo (Malšinka)

Hladinoměr kat. C vybavený čidlem s automatickým odesíláním dat se nachází na silničním mostku přes Malšinku nad Nětčicemi. Informace o vývoji stavu hladiny sleduje povodňová komise města Kyjova. Informace dále předává povodňovým komisím obce Svatobořice-Mistřín a města Dubňany.

Nětčice (Malšinka)

Hlásný profil kategorie C se nachází v Kyjově-Nětčicích na propustku na ul. Pod Zvonicí. Informace o vývoji povodňové situace v hlásném profilu předává povodňová komise města Kyjova povodňovým komisím obce Svatobořice-Mistřín a města Dubňany.

Sobůlky C-17 (Sobůlský potok)

Hlásný profil kategorie C umístěný na zrekonstruovaném silničním mostě evid. č. 0549-1 na komunikaci III/0549 v obci, vzdušná strana, PB. Hlásný profil je složen pouze z vyznačených stupňů povodňové aktivity, neodesílá data a nachází se na ř. km 5,44.

Sobůlky (Sobůlský potok)

Hlásný profil kat. C ve správě obce Sobůlky je umístěn na mostku přes Sobůlský potok, který se nachází v intravilánu obce Sobůlky na severu od obecního úřadu. Vodoměrná stanice je složena z ultrazvukového hladinového čidla a vodočetné latě.

Šardice (Červenice)

Hlásný profil kategorie C bez přenosu dat se nachází u býv. dolu 9.květen, nyní POLIKO. Provozovatelem je obec Šardice.

Vřesovice - profil č. 32 (Skalecký potok)

Pomocný hlásný profil se nachází v severozápadní části obce Vřesovice v místě propustku pod silnicí č. III/42213 na levém břehu. Hlásný profil není vybaven automatickým přenosem dat, SPA jsou vyznačeny barevně na stěně propustku. Údaje v závorce u hladin SPA značí vzdálenost od stropu propustku (ø 125 cm).
SPA jsou platná pro úsek: obec Vřesovice. Majitelem a provozovatelem je obec Vřesovice.

Vřesovice - profil č. 33 (Vřesovický potok)

Pomocný hlásný profil se nachází v centrální části obce Vřesovice v místě zatrubnění Vřesovického potoka na levém břehu. Hlásný profil není vybaven automatickým přenosem dat, SPA jsou vyznačeny barevně na stěně propustku. Údaje v závorce u hladin SPA značí vzdálenost od stropu propustku (ø 140 cm).
SPA jsou platná pro úsek: obec Vřesovice. Majitelem a provozovatelem je obec Vřesovice.