Hladinoměry - Louny

Louny (Ohře)

Hlásný profil kat. A se nachází na pravém břehu řeky Ohře, v blízkosti Loutkového divadla (č. p. 832). Stupně povodňové aktivity jsou platné pro úsek ř. km 80,0 až 32,0. Průměrný roční průtok odpovídá hodnotě 33,7 m3/s, průměrný roční stav hladiny je 219 cm. Provozovatelem hladinoměru je ČHMÚ Ústí nad Labem.

Pnětluky - Konětopy (Hasina)

Hlásný profil kat. C je umístěn na kamenném mostu v Konětopech, místní části obce Pnětluky, u objektu č. p. 4. Platnost SPA pro obce Konětopy (Pnětluky), Hřivice, Opočno a Jimlín (revize SPA proběhla v listopadu 2014). Nula vodočtu je v nadmořské výšce 283,52 m.

Pnětluky (Stříbrný p.)
Stranná (Ohře)

Hlásný profil kategorie A Stranná (Ohře) se nachází na levém břehu vodního toku Ohře pod vodní nádrží Nechranice. V blízkosti se nachází čerpací stanice Stranná. Hlásný profil je zhotoven jako limnigrafická stanice s vodočetnou latí s automatickým přenosem dat. Provozovatelem hlásného profilu je Povodí Ohře, státní podnik.

Vinařice (Smolnický p.)