Hladinoměry - Moravská Třebová

Hraničky (Třebůvka)

Vodoměrná stanice Hraničky (Třebůvka) ve správě ČHMÚ Ostrava se nachází na mostě přes vodní tok Třebůvka (číslo hydrologického pořadí 4-10-02-1020; plocha povodí 426,17 km2) severně od části obce Vranová Lhota - Hraničky. Most leží na ř. km 19,44 vodního toku. 

Jevíčko (Žlíbecký potok)

Hlásný profil kat. C ve správě města Jevíčko. Hladinoměrná stanice Jevíčko se nachází na přemostění přes Žlíbecký potok (přítok vodního toku Jevíčka) - cca 300 m nad vodní nádrží Žlíbka. Profil monitoruje hlídková služba města, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Město dále varuje obec Chornice, které se nachází na toku Jevíčka pod městem a ORP Moravská Třebová.

Radkov (Třebůvka)

Hlásný profil kat. C. Automatické hladinoměrné čidlo je umístěno na silničním mostu v obci Radkov. Provozovatel (obec Městečko Trnávka) dále informuje o situaci obce níže na toku (Bezděčí u Trnávky a Chornice) a příslušnou ORP (Moravská Třebová).