Hladinoměry - Moravský Krumlov

Jaroměřice nad Rokytnou (Rokytná)

Hlásný profil kategorie C v Jaroměřicích nad Rokytnou se nachází na opěrné zdi na pravém břehu Rokytné nad silničním mostem v areálu zámeckého parku. Provozovatelem je město Jaroměřice nad Rokytnou.

Míšovice (Míšovický potok)

Hladinoměr kat. C je nainstalován 5 m pod soutokem s Kadovským potokem. Stanice je opatřena manometrickou sondou. V místě hladinového čidla je dále prováděno měření atmosférického tlaku a teploty vzduchu. Provozovatelem je obec Hostěradice.

Mohelno (Jihlava)

Hlásný profil kategorie A Mohelno (Jihlava) se nachází na levém břehu vodního toku Jihlava na území městyse Mohelno. Hlásný profil se nachází cca 100 m pod údolní vodní nádrží Mohelno. Provozovatelem hlásného profilu je ČEZ.

Moravský Krumlov - Fabrický most (Rokytná)

Hlásný profil kat. C Moravský Krumlov, Rokytná - hlásný profil umístěný pod mostem na levém břehu (ř. km 16,1). Profil ve správě PMO, původní HP kat. A v systému ČHMÚ.

Moravský Krumlov (Rokytná)

Hlásný profil kategorie A Moravský Krumlov (Rokytná) se nachází na pravém břehu vodního toku Rokytná na území města Moravský Krumlov. Hlásný profil se nachází u silničního mostu směrem k lesnímu závodu. Provozovatelem hlásného profilu je ČHMÚ Brno.

Příštpo (Rokytná)

Hlásný profil kategorie B leží jižně od Příštpa na pravém břehu Rokytné. Provozovatelem stanice je ČHMÚ Brno.

Skalice (Skalička)

Hladinoměr kat. C je umístěn v obci Skalice ve vzdálenosti cca 1,2 km od katastru Hostěradic. Stanice je opatřena ultrazvukovou sondou, která je umístěna na prvním mostu pod suchou nádrží ve středu obce, na komunikaci mezi domy č. p. 105 a č. p. 130. Součástí stanice je i vodočetná lať. Provozovatelem je obec Hostěradice.