Hladinoměry - Přerov

Beňov (Moštěnka)

Hladinoměrná stanice obce Beňov je vybudována na mostní konstrukci nad tokem Moštěnka na konci obce. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Beňov. Obec dále varuje obce Horní Moštěnice a Říkovice, které se nachází níže na toku Moštěnky a příslušné ORP (Přerov).

Blatec H1 (Morávka)

Hladinoměrná stanice kat. C ve správě obce Blatec se nachází na přemostění přes řeku Morávku (rameno Moravy), na silnici č. 4353 na trase Blatec-Grygov. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Blatec a Obecní úřad Majetín. Obec dále varuje obec Charváty a městys Dub nad Moravou, které se nachází níže na toku a také informuje příslušné ORP (Olomouc).

Citov (Morávka)

Hlásný profil kategorie C Citov (Morávka) je vodočetná lať, která se nachází na betonové mostní konstrukci v intravilánu obce Citov u  objektu koupaliště, naproti zámku.

Dluhonice (Bečva)

Hlásný profil kat. A leží ve městě Přerov u transformátorové stanice MEZ na pravém břehu a je ve správě ČHMÚ Ostrava. Platnost SPA je stanoven pro úsek toku Lipník nad Bečvou - ústí do Moravy.

Dobrčice (Dobrčický potok)

Hladinoměrná stanice obce Dobrčice je vybudována na mostu přes Dobrčický potok na konci obce. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Dobrčice. Obec dále varuje obec Říkovice, která se nachází níže na toku Dobrčického potoka a příslušné ORP (Přerov).

Dřevohostice (Moštěnka)

Hladinoměrná stanice je umístěna na mostu na konci městyse na toku Moštěnka. Profil monitoruje hlídková služba městyse, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Úřad městyse Dřevohostice. Městys dále varuje obce Turovice a Domaželice, které se nachází níže na toku Moštěnky a příslušné ORP (Přerov).

Hranice (Velička)

Hlásný profil je umístěný ve městě Hranice na toku Velička u ulice Čechova. Provozovatelem stanice je Povodí Moravy, s.p.

Hrubčice (Valová)

Profil včetně vodočetné lati je umístěn na silničním mostu č. 4341‐1 přes tok Valová v místní části obce Hrubčice -­ Otonovice. Profil ve správě obce Hrubčice monitoruje hlídková služba obce. Dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemci zpráv o výšce hladiny jsou starostové obcí Hrubčice a Bedihošť. Obec Bedihošť spolupracuje s obcí Hrubčice a dále varují povodňové orgány obcí Ivaň a Oplocany, které se nachází níže na toku Valové, a také informuje příslušné ORP (Prostějov).

Jarcová (Vsetínská Bečva)

Předpovědní profil ČHMÚ (kat. A). Limnigraf se nachází na levém břehu Bečvy, 100 m pod mostem. Provozovatelem stanice je ČHMÚ Ostrava. Hlásný profil se nachází na 65.20 říčním kilometru na levém břehu. Platnost SPA je pro úsek toku soutoku s Bystřicí - soutok s Rožnovskou Bečvou.

Klopotovice (Blata)

Hladinoměrná stanice se nachází na katastrálním území obce Klopotovice na silničním mostě přes vodní tok Blata. Stanici provozuje ČHMÚ Brno. Stupně povodňové aktivity indikované tímto hlásným profilem jsou platné pro celou délku toku Blata.

Kokory (Olešnice)

Hlásný profil kategorie B se nachází v obci Kokory u lávky pro pěší, pod kostelem, na pravém břehu. Provozovatelem stanice je ČHMÚ Ostrava. Platnost SPA je stanoven pro úsek toku Penčice až ústí Olešnice do Moravy.

Kroměříž (Morava)

Hlásný profil kat. A ve správě ČHMÚ je umístěn na pravém břehu Moravy v zámeckém parku. Platnost SPA je stanoven pro úsek toku od ústí Bečvy po Spytihněv.

Lipová (Bystřička)

Hladinoměr obce Lipová je vybudován na mostě přes Bystřičku u hlavní silnice. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Lipová. Obec dále varuje obce Dřevohostice, Turovice a Domaželice, které se nachází níže na toku Bystřičky a příslušné ORP (Přerov).

Líšná (Líšenka)

Hlásný profil se nachází na potoce Líšenka na ř. km 0,85. Je vybaven vodočetnou latí, na které je vyznačen III. SPA (červenou barvou).

Lobodice (Morava)

Hladinoměr ve správě obce Lobodice s automatickým přenosem dat  je umístěn na mostku v blízkosti obce Lobodice. Součástí hlásného profilu je vodočetná lať.

Most, Olešnice

Místo pozorování vodních stavů Most, Olešnice se nachází na hranici území obcí Majetín a Brodek u Přerova. Jedná se o  most přes Olešnici na silnici 3. třídy Majetín – Brodek u Přerova a měření od spodní pohledové strany mostu (odshora dolů).

Olomouc - Nové Sady (Morava)

Hlásný profil kat. A ve správě ČHMÚ Ostrava se nachází přibližně 300 m od sídla Povodí Moravy s.p. v městské části Nové Sady, na levém břehu.

Podolí (Podolský potok)

Hladinoměrná stanice obce Podolí je umístěna na mostě přes Podolský potok nedaleko obecní kapličky. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Podolí. Obec dále varuje obce Horní Moštěnice a Beňov, které se nachází níže na toku Podolského potoka a příslušné ORP (Přerov).

Polkovice (Valová)

Hladinoměr ČHMÚ Brno, kategorie B se nachází v obci Polkovice. Platnost SPA platí na celém toku Valová.

Prusy (Moštěnka)

Hlásný profil se nachází v obci Beňov pod mostem, na pravém břehu. Hladinoměr je ve správě ČHMÚ Brno. Platnost SPA je stanovena pro úsek toku Prusy - ústí do Moravy.

Přerov - C1 lávka (Bečva)

Hladinoměrná stanice C1 města Přerov je vybudována na mostní konstrukci lávky pro pěší přes tok Bečvy. Profil monitoruje hlídková služba města, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Magistrát města Přerov. Město dále varuje obce níže na toku Bečvy a příslušné ORP (Přerov).

Přerov - C2 železniční lávka (Bečva)

Hladinoměrná stanice C2 města Přerov je vybudována na mostní konstrukci železniční tratě přes tok Bečvy. Profil monitoruje hlídková služba města, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Magistrát města Přerov. Město dále varuje obce níže na toku Bečvy a příslušné ORP (Přerov).

Přerov - C3 Penčice (Olešnice)

Hladinoměrná stanice města Přerov (Penčice) je vybudována na mostní konstrukci přes tok Olešnice v městské části Penčice. Profil monitoruje hlídková služba města, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Magistrát města Přerov. Město dále varuje příslušné ORP (Přerov).

Přerov - C4 (Strhanec)

Hladinoměrná stanice města Přerov je vybudována na mostní konstrukci lávky pro pěší přes tok Strhanec nedaleko soutoku s Bečvou. Profil monitoruje hlídková služba města, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Magistrát města Přerov. Město dále varuje příslušné ORP (Přerov).

Radkova Lhota (Moštěnka)

Hladinoměrná stanice obce Radkova Lhota je umístěna na lávce za obcí. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Radkova Lhota. Obec dále varuje obce Radkovy a Dřevohostice, které se nachází níže na toku Moštěnky a příslušné ORP (Přerov).

Radkovy (Dolnonětčický potok)

Automatické hladinoměrné čidlo se nachází na toku Dolnonětčický potok na ř. km 2,67. Je umístěno na kovové konstrukci zábradlí betonového mostu, který se nachází u obce Bezuchov. Vývoj stavu hladiny v hlásném profilu sleduje povodňový orgán obce Radkovy, informace předává povodňovým orgánům městysu Dřevohostice a ORP Přerov.

Radkovy (Moštěnka)

Hlásný profil se nachází přímo v obci Radkovy v profilu mostu na toku Moštěnka (ř.km 27,3). Hlásný profil je osazen vodočetnou latí, která slouží zejména pro vizuální kontrolu zvýšených vodních stavů v obci Radkovy. Přibližně 1 km nad tímto profilem se nachází hladinoměr s automatickým odesíláním dat - Radkova Lhota (Moštěnka).

Rohový sloupek (Mlýnský náhon)

Místo pro pozorování vodních stavů rohový sloupek se nachází  u zahrádky Podmolíkových č. p. 471 Tučapy. Uvedené místo je v těsné blízkosti Mlýnského náhonu a počáteční míra  je na betonové patce.

Rožnov pod Radhoštěm (Rožnovská Bečva)

Hlásný profil kategorie B ve správě ČHMÚ Ostrava a nachází se na mostě u ČS PHM v blízkosti Tesly, na pravém břehu Rožnovské Bečvy. Platnost SPA je pro úsek toku Horní Bečva - Rožnov pod Radhoštěm.

Teplice nad Bečvou (Bečva)

Hlásný profil kategorie A na toku Bečva se nachází v Teplicích nad Bečvou. Profil se nachází v areálu lázní Teplice n. B., ca 400 m nad lávkou pro pěší, levý břeh. Provozovatelem je ČHMÚ Ostrava. Platnost SPA je pro úsek toku Valašské Meziříčí - Lipník nad Bečvou.

Tovačov (Morava)

Hlásný profil se nachází na mostě přes řeku Moravu v blízkosti města Tovačov. V místě dochází k vybřežení toku a záplavám v Tovačově. Hlásný profil je vybaven ultrazvukovým hladinoměrem s automatizovaným přenosem dat a vodočetnou latí. Úsek platnosti SPA je po soutok s Bečvou.

Troubky (Bečva)

Hladinoměr je umístěn na silničním listu č. 434-008. Je vybaven automatickým přenosem dat s možností odesílání varovných SMS. Úsek platnosti SPA je po soutok s Moravou.

Troubky (místní tok)

Měrný bod Troubky_H2 je umístěn mimo koryto toku, jedná se o samostatně umístěný vodočet s měřícím zařízením uprostřed zaplavovaného pole. Hlásný profil je vybaven automatickým ultrazvukovým hladinoměrem s přenosem dat a vodočetnou latí.

Tršice (Olešnice)

Hladinoměrná stanice Tršice se nachází na mostě s propustkem přes Olešnici (mezi Zámeckým rybníkem a VD Tršice). Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Tršice. Obec dále varuje obec Přerov (místní část Penčice), které se nachází níže na toku a také informuje příslušné ORP (Olomouc).

Valašské Meziříčí (Rožnovská Bečva)

Hladinoměrná stanice kategorie A, Valašské Meziříčí leží ve městě Valašské Meziříčí na toku Rožnovské Bečvy (ř. km 1,40) u jezu v ul. Kupkova. Platnost SPA je od Rožnova pod Radhoštěm po soutok se Vsetínskou Bečvou. Provozovatelem stanice je ČHMÚ Ostrava.

Vrchoslavice (Haná)

Hlásný profil kategorie C se nachází na levém břehu řeky Hané v obci Vrchoslavice, nedaleko silničního mostu ev. č. 43319-2. Profil je ve správě Povodí Moravy, s. p.

Vsetín (Vsetínská Bečva)

Hlásný profil kategorie A je umístěn na levém břehu Vsetínské Bečvy pod mostem k továrně MEZ. Provozovatelem stanice je ČHMÚ Ostrava.

Vyškov (Haná)

Hlásný profil kategorie B se nachází na levém břehu Hané ve městě Vyškov na ulici Mlýnská - v těsné blízkosti aquaparku. Profil je ve správě ČHMÚ.