Hladinoměry - Šlapanice

Bílovice nad Svitavou - C (Svitava)

Hlásný profil kategorie C obce Bílovice nad Svitavou je situovaný na mostě silnice II/374 přes řeku Svitavu. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Obec dále varuje městskou část Brno - Maloměřice a Obřany, která se nachází na toku pod obcí a také příslušné ORP (Šlapanice).

Podolí (Říčka - Zlatý potok)

Hlásný profil kategorie C se nachází asi kilometr proti proudu od intravilánu Podolí. Nachází se na mostní konstrukci poblíž Zukalova Mlýna. Provozovatelem hladinoměru je obec Podolí.

Rosice - lať (Bobrava)

Hladinoměr kategorie C pod správou města Rosice je umístěný na kamenné opěrné zdi na pravém břehu 30 m pod silničním mostem u pekáren PENAM a. s. ve městě Rosice. Platnost SPA je od hlásného profilu po území města. Jedná se o profil bez aktuálního měření.

Sokolnice (Říčka - Zlatý potok)

Hlásný profil kat. C se nachází v intravilánu obce Sokolnice na mostě silnice č. II/418. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných SMS zpráv. Obec dále varuje obec Měnín, která se nachází na toku Říčka pod obcí Telnice. Vlastníkem a provozovatelem je obec Telnice.

Střelice (Střelický potok)

Vodoměrná stanice kategorie C je umístěna na návodní straně mostu u sportovního centra Střelice v horní části obce. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Střelice varují obec Nebovidy, jejichž územím protéká Troubský potok, do kterého se Střelický potok vlévá těsně za hranicemi katastru na východě. 

Šlapanice (Říčka - Zlatý potok)

Hlásný profil kategorie C v podobě vodoměrné latě a čidla pod správou města Šlapanice je umístěný u zatrubnění vodního toku na náměstí u č. p. 4.

Tetčice (Bobrava)

Hlásný profil kategorie C se nachází na mostku přes Bobravu západním směrem od centra Tetčic. Hladinoměr je ve správě obce Tetčice, přičemž SPA jsou platné pouze na území této obce.