Hladinoměry - Uherský Brod

Bojkovice - C1 (Olšava)

Hlásný profil kat. C se nachází v centru města Bojkovice na lávce na nábřeží Svobody u č. p. 160. Profil je osazen ultrazvukovým bezkontaktním hladinovým čidlem s automatickým přenosem naměřených dat a možností zasílání varovných SMS a dále je monitoruje hlídková služba města.
Provozovatelem profilu je město Bojkovice.

Bojkovice - C2 (Olšava)

Hlásný profil kat. C se nachází v centru města Bojkovice na mostě silnice č. II/495 na ulici Nádražní u č. p. 340. Profil je osazen ultrazvukovým bezkontaktním hladinovým čidlem s automatickým přenosem naměřených dat a možností zasílání varovných SMS a dále je monitoruje hlídková služba města.
Provozovatelem profilu je město Bojkovice.

Bojkovice (Olšava)

Hlásný profil kat. C bez automatického měření ve správě města Bojkovice se nachází na toku Olšava v ř. km 37,815. Udává tři stupně povodňové aktivity, které jsou na schůdkách kamenné hráze, naproti MěÚ (nábřeží TGM). I. SPA - stav bdělosti je vyznačen u schodů zelenou barvou. II. SPA - stav pohotovosti je vyznačen žlutou barvou a III. SPA - stav ohrožení je vyznačen barvou červenou. Profil monitoruje hlídková služba města. Město dále varuje obec Záhorovice, která se nachází na toku Olšava pod městem a ORP Uherský Brod.

Drslavice (Holomňa)

HP C10 DR je osazen ultrazvukovým bezkontaktním hladinovým čidlem s automatickým přenosem naměřených údajů na server obce Drslavic. Profil je umístěn na silničním mostu 05019-8 přes Holomňu v centru obce. Platný je na celém území obce Drslavice.

Horní Němčí (Okluky)

Hlásný profil kategorie C se nachází v jižní části intravilánu obce na mostě č. 05417-4. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Horní Němčí. Obec dále varuje obec Slavkov, které se nachází níže na toku a také informuje příslušné ORP (Uherský Brod).

Hradčovice (Hradčovický potok)

HP C12 HR Hp je osazen ultrazvukovým bezkontaktním hladinovým čidlem s automatickým přenosem naměřených údajů na server obce Hradčovic. Profil je umístěn na mostku přes Hradčovický potok ve střední části obce. Profil je platný pro celé území obce Hradčovice.

Hradčovice (Olšava)

HP C11 HR Ol je osazen ultrazvukovým bezkontaktním hladinovým čidlem s automatickým přenosem naměřených údajů na server obce Hradčovice. Profil je umístěn na lávce pro pěší přes Olšavu v dolní části obce. Profi je platný pro celé území obce Hradčovice.

Komňa (Koménka)

Hlásný profil kategorie C ve správě obce Komňa je instalován v rámci projektu Protipovodňová opatření obce Komňa. Profil se nachází na vodním toku Koménka nad Hasičskou nádrží (východně od intravilánu obce). Hlásný profil obsahuje ultrazvukové hladinoměrné čidlo a vodočetnou lať.

Lopeník (Hrubár)

Hlásný profil kat. C je umístěn na mostě u č. p. 161. Profil je vybavený ultrazvukovým hladinoměrem s automatickým přenosem dat. Provozovatelem je obecní úřad Lopeník.

Nezdenice (Olšava)

Hlásný profil kat. C se nachází na silničním mostě v obci Nezdenice. Profil je osazen ultrazvukovým bezkontaktním hladinovým čidlem s automatickým přenosem naměřených dat a možností zasílání varovných SMS.
Provozovatelem profilu je obec Nezdenice.

Nivnice - Brodská 900 (Nivnička)

Hlásný profil kat. C ve správě města Uherský Brod se nachází na mostě v obci Nivnice u adresy Brodská 900. Hlásný profil je vybaven hladinoměrem s automatickým odesíláním dat.

Nivnice (Nivnička)

Hlásný profil kat. C bez automatického měření ve správě obce Nivnice se nachází na potoce Nivnička v ř. km 6,054. Hlásný profil udává tři stupně povodňové aktivity, které jsou na profilu mostu (silnice II/4982) barevně vyznačeny.

Pašovice (Holomňa)

Profil je umístěn na opěrné zdi pod mostem silnice č. III/49714, pravý břeh. Platný je pro obce Pašovice, Prakšice a Drslavice.

Pitín (Olšava)

Automatický ultrazvukový hladinoměr je umístěn na mostě (u domu č.p. 80).

Polichno (Luhačovický potok)

Hlásný profil kat. B v podobě limnigrafické stanice ve správě Povodí Moravy, s. p. se nachází na levém břehu Luhačovického potoka ve stejnojmenné obci mezi lávkou pro pěší a silničním mostem.

Přečkovice (Kladenka)

Hlásný profil kat. C ve správě města Bojkovice se nachází na toku Kladenka v ř. km 7,354. Hlásný profil udává tři stupně povodňové aktivity, které jsou umístěny na mostku na místní komunikaci, návodní strana, LB. I. SPA - stav bdělosti je vyznačen na profilu mostu zelenou barvou. II. SPA - stav pohotovosti je vyznačen žlutou barvou a III. SPA - stav ohrožení je vyznačen barvou červenou.

Slavkov (Zlejšovský p.)

Hlásný profil kategorie C je umístěn ve středu obce Slavkov na mostě silnice č. 05417 přes Zlejšovský potok. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Slavkov. Obec dále varuje obec Dolní Němčí, která se nachází níže na toku a také informuje příslušné ORP (Uherský Brod).

Strání (Klanečnice)

Hlásný profil kat. C se nachází na mostě místní komunikace naproti nákupního střediska, vzdušná strana, pravý břeh. Profil provozuje obec Strání.

Suchá Loz (Nivnička)

Hlásný profil kat. C bez automatického měření ve správě obce Suchá Loz se nachází na potoce Nivnička v ř. km 13,173. Hlásný profil udává tři stupně povodňové aktivity, které jsou barevně vyznačeny na schůdkách kamenného stupně na PB. I. SPA - stav bdělosti je vyznačen na schodech zelenou barvou. II. SPA - stav pohotovosti je vyznačen žlutou barvou a III. SPA - stav ohrožení je vyznačen barvou červenou.

Šumice (Olšava)

Hlásný profil kat. C se nachází v centrální části intravilánu obce na mostě silnice č. II/495. Ultrazvukové čidlo vodní hladiny je umístěno na spodní kovové konstrukci betonového mostu.
Provozovatelem stanice je obec Šumice

Uh. Brod – náměstí 1. máje (Vinohradský potok)

Hlásný profil kat. C bez automatického měření ve správě města Uherský Brod. Udává tři stupně povodňové aktivity, které jsou na vtoku do zatrubněného úseku pod náměstím 1.máje, na levém břehu barevně vyznačeny.

Uh. Brod – Újezdec (Hořenůšek)

Hlásný profil kat. C bez automatického měření ve správě města Uherský Brod. Udává tři stupně povodňové aktivity, které jsou na vtoku do zaklenutého úseku potoka, slepá ulice (v pokr.ul. U Zbrojnice), na pravém břehu barevně vyznačeny. I. SPA - stav bdělosti je vyznačen na profilu mostu zelenou barvou. II. SPA - stav pohotovosti je vyznačen žlutou barvou a III. SPA - stav ohrožení je vyznačen barvou červenou.

Uh. Brod – Újezdec (Luhačovický potok)

Hlásný profil kat. C bez automatického měření ve správě města Uherský Brod. Udává tři stupně povodňové aktivity, které jsou na mostu u koliby U Luxů, vzdušná strana, pravý břeh. barevně vyznačeny. I. SPA - stav bdělosti je vyznačen na profilu mostu zelenou barvou. II. SPA - stav pohotovosti je vyznačen žlutou barvou a III. SPA - stav ohrožení je vyznačen barvou červenou.

Uherský Brod – Havřice (Havřický potok)

Hlásný profil kat. C bez automatického měření ve správě města Uherský Brod se nachází na toku Havřický potok v ř. km 1,35, na vtoku do zaklenutého úseku („Beneše“) pod ZD na pravém břehu. Hlásný profil udává tři stupně povodňové aktivity, které jsou na vtoku do zaklenutého úseku („Beneše“) pod ZD, PB barevně vyznačeny.

Uherský Brod – jez (Olšava)

Hlásný profil kat. C ve správě Povodí Moravy, s. p. se nachází na tělesu jezu Těšov, levý břeh. Manipulace s klapkami při dosažení SPA (SPA v m n.m.!). Bez automatického měření.

Uherský Brod (Olšava)

Hlásný profil kat. A se nachází na jihu intravilánu Uherského Brodu asi 50 m za mostem mezi ulicí Bajovec a Kučerovým náměstím na levém břehu.
SPA jsou platné pro úsek: od soutoku s Luhačovickým potokem až po ústí Olšavy do Moravy. Majitelem a provozovatele stanice je ČHMÚ Brno.

Uherský Brod - Újezdec (Olšava - pod soutokem s Luh. p.)

Hlásný profil kat. C ve správě města Uherský Brod se nachází na toku Olšava v ř. km 24,77 pod soutokem s Luhačovickým potokem. Město dále varuje obce Drslavice a Hradčovice ležící po proudu toku Olšava.

Vápenice (Krátkovský potok)

Značky pro vyhlašování stupňů povodňové aktivity se nachází na mostě přes silnici č. III/05023, na vzdušné straně, na pravém břehu. Platnost: Vápenice, Starý Hrozenkov. Provozovatelem hladinoměru je obec Vápenice.

VD Bojkovice (Kolelač)

Hlásný profil kat. A se nachází ve východní části katastru Bojkovice, přibližně 50 m pod údolní nádrží na pravém břehu toku Kolelač. Profil je tvořen vodočetnou latí a hladinovým a průtokoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených dat.
SPA jsou platná pro úsek: Bojkovice - Újezdec (ORP Uherský Brod). Majitelem a provozovatelem je ČHMÚ Brno.

VD Ludkovice (Ludkovický potok)

Hlásný profil kat. A se nachází v severní části obce Ludkovice, 150 m pod hrází vodního díla na levém břehu Ludkovického potoka.
SPA jsou platná pro úsek: Ludkovice - Biskupice. Majitelem a provozovatelem je Povodí Moravy, s. p.

VD Luhačovice (Luhačovický potok)

Hlásný profil kat. A se nachází 120 m pod údolní Luhačovickou přehradou na levém břehu. Profil je osazen vodočetnou latí a hladinoměrným čidlem.
SPA jsou platné pro úsek: VD Luhačovice - Újezdec (ORP Uherský Brod). Majitelem a provozovatelem je ČHMÚ Brno.

Veletiny (Olšava)

HP C13 VE je osazen ultrazvukovým bezkontaktním hladinovým čidlem s automatickým přenosem naměřených údajů na server obce Veletin. Profil je umístěn na mostu přes Olšavu ve střední části obce. Profil je platný na celém území obce Veletiny.

Vlčnov (Vlčnovský potok)

Hlásný profil kat. C se nachází na výústí kanalizace nad mostem č. 9 v ulici Ploty (naproti výroby keramiky), pravý břeh. Platnost: Vlčnov, Veletiny.

Záhorovice (Olšava)

Hlásný profil kat. C se nachází na mostní konstrukci v blízkosti zastávky železniční dopravy. Profil je osazen ultrazvukovým bezkontaktním hladinovým čidlem s automatickým přenosem naměřených dat a možností zasílání varovných SMS.
Provozovatelem profilu je obec Záhorovice.