Hladinoměry - Vizovice

Jasenná (Jasénka)

Hlásný profil je umístěn na lávce u Pálenice, poblíž č.p. 303. Je znázorněn značkami na lávce. SPA jsou měřeny od spodní hrany konstrukce lávky.

Jasenná (Lutoninka)

Hlásný profil je umístěn na hospodářském vjezdu u č.p. 75. Je znázorněn značkami na konstrukci mostu. SPA jsou měřeny od spodní hrany konstrukce mostu.

Kašava (Dřevnice)

Hlásný profil kategorie B je umístěný cca 100 m nad ČOV v obci Kašava, na pravém břehu Dřevnice. Provozovatelem stanice je ČHMÚ. Platnost SPA: limnigrafická stanice Kašava - VD Slušovice

Lhotsko (Lhotský potok)

Hlásný profil je umístěn na kraji Lhotského potoka v místě, kde je OÚ Lhotsko. Jedná se o barevně rozlišené značky na sloupu.

Slušovice HP C1 SL (Dřevnice)

Hladinoměr se nachází u mostu 4915-5..1 přes Dřevnici v centru vedle kruhového objezdu. Hladinoměr je osazen ultrazvukovým bezkontaktním hladinovým čidlem s automatickým přenosem naměřených údajů na server obce.

Vizovice (Lutoninka)

Hlásný profil kategorie B je ve správě Povodí Moravy, s. p. a nachází se na pravém břehu Lutoninky u továrny Jelínek.

Platnost SPA profilu: Vizovice - Zlín

Všemina-C5 (Všeminka)

Hlásný profil se nachází na toku Všeminka v jejím 2,084 (8,360) ř. km u č. p. 175 v horní části obce Všemina. Hlásný profil je vybaven ultrazvukovým bezkontaktním hladinoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených údajů. Vlastníkem, provozovatelem a příjemcem varovných zpráv je obec Všemina. Ta poté informuje ORP Vizovice, obce Dešná, Neubuz a město Slušovice.

Všemina-C6 (Všeminka)

Hlásný profil se nachází na toku Všeminka v jejím 6,166 ř. km u č. p. 172 ve střední části obce Všemina. Hlásný profil je vybaven ultrazvukovým bezkontaktním hladinoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených údajů. Vlastníkem, provozovatelem a příjemcem varovných zpráv je obec Všemina. Ta poté informuje ORP Vizovice, obce Dešná, Neubuz a město Slušovice.