Hladinoměry - Vsetín

Hošťálková (Hajnušovský potok)

Hladinoměr na vodním toku Hajnušovský potok je umístěn na kamenné opěrné zdi, nad soutokem s Ratibořkou. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny jsou členové povodňové komise obce. Obec dále varuje obec Ratiboř, která se nachází níže na toku Ratibořky a také informuje příslušné ORP (Vsetín). Provozovatelem hladinoměru je obec Hošťálková.

 

Hošťálková (Ratibořka)

Hladinoměr na vodním toku Ratibořka je umístěn na mostu u budovy SDH. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny jsou členové povodňové komise obce. Obec dále varuje obec Ratiboř, která se nachází níže na toku Ratibořky a také informuje příslušné ORP (Vsetín). provozovatelem profilu je obec Hošťálková.

Hošťálková (Štěpková)

Hladinoměr na vodním toku Štěpková je umístěn na mostu u místního obchodu s potravinami. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny jsou členové povodňové komise obce. Obec dále varuje obec Ratiboř, která se nachází níže na toku Ratibořky a také informuje příslušné ORP (Vsetín). Provozovatelem profilu je obec Hošťálková.

Jarcová (Vsetínská Bečva)

Hladinoměrná stanice kat. A se nachází na levém břehu Bečvy, 100 m pod mostem. Provozovatelem stanice je ČHMÚ Ostrava. Hlásný profil se nachází na 65.20 říčním kilometru na levém břehu. Platnost SPA je pro úsek toku soutoku s Bystřicí - soutok s Rožnovskou Bečvou.

Karolinka pod přehradou (Stanovnice)
Kateřinice (Kateřinka)

Hladinoměr na vodním toku Kateřinka je umístěn na mostě pod č. p. 84 (říční km 3,6). Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Obec dále varuje obec Ratiboř, která se nachází na toku Ratibořka pod obcí a ORP Vsetín. Provozovatelem je obec Kateřinice.

Lidečko (Senice)

Hlásný profil kategorie C na vodním toku Senice v obci Lidečko se nachází v horní části obce na mostě místní komunikace.

Ratiboř - hřiště (Ratibořka)

Hladinoměr je lokalizován v horní části obce na silničním mostě u fotbalového hřiště. Provozovatelem profilu je obec Ratiboř.

Ratiboř - obecní úřad (Ratibořka)

Hladinoměr je umístěn na silničním mostě u obecního úřadu pod soutokem s Kateřinkou. Provozovatelem je obec Ratiboř.

Střelná (Střelenka)

Hlásný profil s automatickým přenosem dat je umístěn na mostě u č. p. 127 v obci Střelná. Provozovatelem je obec Střelná. O kousek dál na toku je instalována vodočetná lať bez automatického přenosu dat, která byla využívána do roku 2019.

Ústí (Senice)

Hlásný profil kategorie B umístěn u mostu přes Senici u č.p. 33.

Valašská Polanka (Senice)

Hlásný profil kategorie C se nachází u silničního mostu ve Valašské Polance v říčním kilometru 6,150. Provozovatelem je obec Valašská Polanka. Kóta nuly vodočtu: 382.46 m.n.m.

VD Bystřička

Hladinoměrná stanice se nachází pod hrazí VD Bystřička, na levém břehu. Provozovatelem je Povodí Moravy, s. p.

VD Karolinka (Velká Stanovnice)
Velké Karlovice (Vsetínská Bečva)

Hlásný profil kategorie B  umístěn pod mostem přes Vsetínskou Bečvu u kruhového objezdu.

Vsetín (Vsetínská Bečva)

Hlásný profil kategorie A je umístěn na levém břehu Vsetínské Bečvy pod mostem k továrně MEZ. Provozovatelem stanice je ČHMÚ Ostrava.

Vsetín (Vsetínská Bečva) - C

Vodočetná lať je vybudována na mostní konstrukci přes tok Bečvy. Profil monitoruje hlídková služba města. Dále je profil monitorován místním kamerovým systémem. Profil není vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv.