Hladinoměry - Ostrožská Lhota

Hluk (Okluky)

Hlásný profil kat. C se nachází v jihovýchodní části intravilánu města Hluk na mostní konstrukci ulice Mlýnská.
SPA jsou platná pro úsek: Město Hluk. Majitelem a provozovatelem stanice je město Hluk.

Horní Němčí (Okluky)

Hlásný profil kategorie C se nachází v jižní části intravilánu obce na mostě č. 05417-4. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Horní Němčí. Obec dále varuje obec Slavkov, které se nachází níže na toku a také informuje příslušné ORP (Uherský Brod).

Ostrožská Lhota (Okluky)

Hlásný profil kat. C je umístěn na silničním mostě mezi ulicemi Lánová a Podsedka. Profil je vybaven bezkontaktním hladinovým čidlem a vodočetnou latí.
SPA jsou platné pro úsek: obec Ostrožská Lhota. Majitelem a provozovatelem je obec Ostrožská Lhota.