Hladinoměry - Potštejn

Divoká Orlice (Potštejn)_lať

Vodočetná lať v obci Potštejn je umístěna na přemostění přes vodní tok Divoká Orlice, ulice Doudlebská. Profil monitoruje hlídková služba obce. Obec dále varuje obec Záměl, které se nachází na toku Divoká Orlice pod obcí a ORP Rychnov nad Kněžnou.

Litice nad Orlicí (Divoká Orlice)

Hladinoměrná stanice s online přenosem dat ve správě Povodí Labe, státní podnik. Hlásný profil nemá stanovené SPA.

Nekoř (Divoká Orlice)

Nachází se na pravém břehu Tiché Orlice, u č.p. 92 Nekoř, 55,7 ř. km. Hlásný profil kategorie A ve správě ČHMÚ.

Potštejn (Divoká Orlice)

Hladinoměrná stanice Potštejn se nachází na přemostění přes vodní tok Divoká Orlice - cca 2 300 m nad obcí. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv o výšce hladiny je Obecní úřad Potštejn. Obec dále varuje obec Záměl, které se nachází na toku Divoká Orlice pod obcí a ORP Rychnov nad Kněžnou.

Sopotnice (Sopotnice)

Ultrazvuková sonda s automatickým přenosem dat a vodočetná lať na toku Sopotnice. Provozovatelem je obec Sopotnice.