Hladinoměry - Přibyslav

Přibyslav - Dobrá (Doberský p.)

V městě Přibyslav se v místní části Dobrá nachází na návodní straně silničního mostu v Dobré (silnice I/19) hlásný profil kat. C. Přibyslav - Dobrá, Doberský p. Profil je vybaven vodočetnou latí a vyznačenými stupni povodňové aktivity.

Přibyslav - nad Dobrou, HČ3 (Doberský p.)

Nad Dobrou se v otevřeném prostoru mezi lesy cca 1 km od intravilánu města a cca 40 m pod soutokem s pravostranným bezejmenným přítokem od Modlíkova nachází na návodní straně propustku hlásný profil kategorie C Přibyslav (Doberský potok). Jedná se o hladinoměrné čidlo s tlakovou sondou. Město Přibyslav o povodňové situaci dále informuje povodňovou komisi ORP Havlíčkův Brod a obec Stříbrné Hory ležící níže na vodních tocích.

Přibyslav - Poříčí (Sázava)

V městě Přibyslav se v místní části Poříčí na lávce pro pěší nachází hlásný profil kat. C. Příbyslav - Poříčí, Sázava. Hlásný profil je vybaven vodočetnou latí a vyznačenými stupni povodňové aktivity.

Přibyslav - Ronov n. S., HČ2 (Losenický p.)

Nad Ronovem nad Sázavou se v oplocené lovecké oboře na opěrné nábřežní zdi před dřevěnou lávkou pro pěší nachází hlásný profil kategorie C Přibyslav Ronov n. S. (Losenický potok). Jedná se o hladinoměrné čidlo s tlakovou sondou. Město Přibyslav o povodňové situaci dále informuje povodňovou komisi ORP Havlíčkův Brod a obec Stříbrné Hory ležící níže na vodních tocích.

Přibyslav – Ronov n. S. (Losenický p.)

Na návodní straně mostu č. e. 150 - 028 se na Losenickém potoku nachází hlásný profil kat. C. Přibyslav – Ronov n. S. Profil je vybaven vodočetnou latí s vyznačenými stupni povodňové aktivity.

Přibyslav - Ronov n. S. (Sázava)

Na starém kamenném mostě v Ronově nad Sázavou se nachází hlásný profil kat. C. Přibyslav, Ronov n. S., Sázava. Hlásný profil je vybaven vodočetnou latí s vyznačenými stupni povodňové aktivity.

Přibyslav (Sázava)

Na starém silničním mostě v Přibyslavi u statku se nachází hlásný profil kat. C. Přibyslav, Sázava. Hlásný profil je vybaven vodočetnou latí a vyznačenými stupni povodňové aktivity.

Sázava (Sázava)

Hlásný profil kat. A ve správě ČHMÚ se nachází v obci Sázava pod silničním mostem na levém břehu.