Hladinoměry - Pržno

Frýdek-Místek (Ostravice)

Hlásný profil kategorie A poblíž mostu J. Opletala.

Pržno (Rzavý potok)

Hlásný profil kat. C Pržno, Rzavý potok se nachází na mostní konstrukci pod soutokem vodních toků Rzavý a Plavárenský potok v severní části obce Pržno (u č.p. 142). Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných SMS zpráv a vodočetnou latí. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Pržno. Obec dále varuje obec Bašku a město Frýdek-Místek, které se nachází níže na vodních tocích a také informuje příslušné ORP (Frýdlant nad Ostravicí).

VD Šance (Ostravice)

Hlásný profil kategorie A pod vodní nádrží Šance