Hladinoměry - Radkova Lhota

Prusy (Moštěnka)

Hlásný profil se nachází v obci Beňov pod mostem, na pravém břehu. Hladinoměr je ve správě ČHMÚ Brno. Platnost SPA je stanovena pro úsek toku Prusy - ústí do Moravy.

Radkova Lhota (Moštěnka)

Hladinoměrná stanice obce Radkova Lhota je umístěna na lávce za obcí. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Radkova Lhota. Obec dále varuje obce Radkovy a Dřevohostice, které se nachází níže na toku Moštěnky a příslušné ORP (Přerov).