Hladinoměry - Rohle

Rohle (bezejmenný potok)

Hladinoměrné čidlo je umístěno na mostní konstrukci na místní komunikaci u č. p. 69. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny Obecní úřad Rohle. Obec dále varuje obce Bezděkov u Úsova, která se nachází níže na toku pod obcí a dále varuje příslušné ORP (Zábřeh).