Hladinoměry - Rohle

Rohle (bezejmenný tok)

Hladinoměrné čidlo je umístěno na mostní konstrukci na místní komunikaci u č. p. 69. Profil kat. C monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Rohle.