Hladinoměry - Rtyně nad Bílinou

Bílina (Bílina)

Hlásný profil kat. A je umístěn na levém břehu Bíliny v ul. Nábřeží u autobusového nádraží. Profil je ve správě Povodí Ohře, státní podnik. Stupně povodňové aktivity nejsou stanoveny.

Rtyně nad Bílinou (Bílina)

Pomocný hlásný profil kat. C je umístěn na pilíři u klenbového mostu u objektu č.p. 30.

Rtyně nad Bílinou, Velvěty (Bílina)

Hlásný profil kat. C je umístěn na mostu přes Bílinu v části Velvěty na parcele č. 646/46. Vodočetná lať je vysoká 3 m. Hladinoměr přenáší data.