Hladinoměry - Skorošice

Skorošice (Skorošický potok)

Automatické hladinoměrné čidlo s dálkovým přenosem dat je umístěno na silničním mostě přes Skorošický potok v Horních Skorošicích. Vývoj stavu hladiny v hlásném profilu sleduje povodňový orgán obce Skorošice. O vývoji stavu hladiny informuje povodňové orgány měst Žulová, Vidnava, obcí Kobylá nad Vidnavkou, Velká Kraš a ORP Jeseník.

Vápenná (Vidnavka)

Automatické hladinoměrné čidlo s dálkovým přenosem dat se nachází na mostku přes Vidnavku v obci Vápenné nad obecním úřadem. Vývoj stavu hladiny v hlásném profilu sleduje povodňový orgán obce Vápenná.

Vidnava (Vidnavka)

Hlásný profil kategorie B Vidnava (Vidnavka) je ve správě ČHMÚ Ostrava. Profil se nachází pod mostem silnice č. 457 v západní části města Vidnava.