Hladinoměry - Snovídky

Nemotice (Kyjovka)

Hlásný profil Nemotice (Kyjovka) je umístěn na parcelním čísle 84/7 na mostní konstrukci na břehu řeky Kyjovky. Jedná se o vodočetnou lať s vyznačenými stupni povodňové aktivity. Profil je směrodatný pro obec Nemotice a dále pro obce ležící na vodním toku Kyjovka pod obcí. Náhradní pozorování za povodně zajišťuje jednotka SDH. Obec dále informuje obec Snovídky a dále ORP Bučovice.

Snovídky (Nemotický potok)

Hlásný profil Snovídky (Nemotický potok) je umístěn na parcelním čísle 2056/5  na mostní konstrukci přes Nemotický potok. Jedná se o vodočetnou lať s vyznačenými stupni povodňové aktivity. Profil je směrodatný pro obec Snovídky. Náhradní pozorování za povodně zajišťuje jednotka SDH. Obec dále informuje obec Bohuslavice a dále ORP Bučovice.

VD Koryčany (Kyjovka)

Automatický hladinoměr kategorie A ve správě Povodí Moravy, Brno. Umístění na pravém břehu řeky Kyjovky, cca 150 metrů pod hrází VD Koryčany. Provozovatelem je Povodí Moravy, s. p..