Hladinoměry - Suchomasty

Bykoš (bezejmenný tok)

Hlásný profil kat. C je umístěn na mostku přes bezejmenný tok naproti obecnímu úřadu v obci Bykoš. Profil monitoruje a provozuje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Povodňová komise obce Bykoš. Provozovatelem hladinoměru je LVS Suchomasty a Bykoš.

Suchomasty - Mlýnský rybník

Hlásný profil kat. C s barevnými značkami stupňů povodňové aktivity je u výpusti Mlýnského rybníka. Hladinoměr kontroluje a provozuje hlídková služba obce Suchomasty a předává informace předsedovi povodňové komise. Provozovatelem hladinoměru je obec Suchomasty.

Suchomasty - rybník Musílek

Hlásný profil kat. C s barevnými značkami stupňů povodňové aktivity je na stavidle rybníka Musílek. Hladinoměr kontroluje a provozuje hlídková služba obce Suchomasty a předává informace předsedovi povodňové komise. Provozovatelem hladinoměru je obec Suchomasty.