Hladinoměry - Tovačov

Dluhonice (Bečva)

Hlásný profil kat. A leží ve městě Přerov u transformátorové stanice MEZ na pravém břehu a je ve správě ČHMÚ Ostrava. Platnost SPA je stanoven pro úsek toku Lipník nad Bečvou - ústí do Moravy.

Klopotovice (Blata)

Hladinoměrná stanice se nachází na katastrálním území obce Klopotovice na silničním mostě přes vodní tok Blata. Stanici provozuje ČHMÚ Brno. Stupně povodňové aktivity indikované tímto hlásným profilem jsou platné pro celou délku toku Blata.

Olomouc - Nové Sady (Morava)

Hlásný profil kat. A ve správě Povodí Moravy, s. p. Brno. Nachází se přibližně 300 m od sídla Povodí Moravy s.p. v městské části Nové Sady, na levém břehu.

Tovačov (Morava)

Hlásný profil se nachází na mostě přes řeku Moravu v blízkosti města Tovačov. V místě dochází k vybřežení toku a záplavám v Tovačově. Hlásný profil je vybaven ultrazvukovým hladinoměrem s automatizovaným přenosem dat a vodočetnou latí. Úsek platnosti SPA je po soutok s Bečvou.

Troubky (Bečva)

Hladinoměr je umístěn na silničním listu č. 434-008. Je vybaven automatickým přenosem dat s možností odesílání varovných SMS. Úsek platnosti SPA je po soutok s Moravou.