Hladinoměry - Troubelice

Dědinka (Dědinkovský potok)

Hlásný profil kat. C je umístěn na silničním mostu č. 444413-1 v obci Troubelice, v obecní části Dědinka u č. p. 11. Staničení hlásného profilu je 4,8 ř. km. Jednotlivé stupně povodňové aktivity jsou barevně vyznačeny na betonové zdi mostu. Provozovatelem je obec Troubelice.

Troubelice (Lukavice)

Hlásný profil kat. C je umístěn na silničním mostu č. 444412-3 v obci Troubelice vedle kostela. Staničení hlásného profilu je 10,2 ř. km.

Hlásný profil je ve formě barevných značek na vnitřní straně mostu - platí menší značky v barvě zelená (1. stupeň), žlutá (2. stupeň) a červená (3. stupeň). Nula vodočtu se nachází na spodní hraně mostu. Hlásný profil je také vybaven vodočetnou latí. Provozovatelem je obec Troubelice.

MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.001590.00159
starting _require0.039040.04063
end _require0.000120.04075
starting _initRouter2.0E-50.04078
finishing _initRouter0.096250.13702
starting init0.01090.14792
finishing init0.072640.22056
starting postDispatch0.005430.22599
finishing postDispatch0.490280.71627
finish3.0E-50.7163