Hladinoměry - Tršice

Tršice (Olešnice)

Hladinoměrná stanice kat. C ve správě obce Tršice se nachází na mostě s propustkem přes Olešnici (mezi Zámeckým rybníkem a VD Tršice). Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Tršice. Obec dále varuje obec Přerov (místní část Penčice), které se nachází níže na toku a také informuje příslušné ORP (Olomouc).

Velký Újezd (LP Olešnice)

Hladinoměrná stanice kat. C (ve správě městyse) se nachází na mostku přes přítok Olešnice na severní straně městyse. Profil monitoruje hlídková služba městyse, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Úřad městyse Velký Újezd. Městys dále varuje obce Daskabát a Tršice, které se nachází níže na toku a také informuje příslušné ORP (Olomouc).