Hladinoměry - Tršice

Tršice (Olešnice)

Hladinoměrná stanice Tršice se nachází na mostě s propustkem přes Olešnici (mezi Zámeckým rybníkem a VD Tršice). Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Tršice. Obec dále varuje obec Přerov (místní část Penčice), které se nachází níže na toku a také informuje příslušné ORP (Olomouc).

Velký Újezd (LP Olešnice)

Hladinoměrná stanice Velký Újezd se nachází na mostku přes přítok Olešnice na severní straně městyse. Profil monitoruje hlídková služba městyse, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Úřad městyse Velký Újezd. Městys dále varuje obce Daskabát a Tršice, které se nachází níže na toku a také informuje příslušné ORP (Olomouc).