Hladinoměry - Velké Meziříčí

Baliny (Balinka)

Hlásný profil kat. A. je umístěn severovýchodně od obce Baliny, na levém břehu toku Balinky. Profil je osazen hladinovým a průtokoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených dat.
SPA jsou platné pro úsek: Baliny - Velké Meziříčí. Vlastníkem a provozovatelem je Povodí Moravy, s. p. Brno.

Dolní Bory (Oslava)

Hlásný profil kat. B Dolní Bory (Oslava) je umístěný cca 300 m nad koncem vzdutí hladiny VD Mostiště, levý břeh. Provozovatelem je ČHMÚ Brno.

Měřín (Balinka)

Automatické hladinoměrné čidlo kategorie C s ultrazvukovou sondou se nachází v Měříně na toku Balinky, na mostě směrem na Otín. Vývoj stavu hladiny sleduje povodňový orgán městyse Měřín. O vývoji stavu hladiny informuje povodňové orgány obcí Stránecká Zhoř, Uhřínov, Baliny, města Velké Meziříčí a ORP Velké Meziříčí. Provozovatelem je městys Měřín.

Mostiště pod přehradou (Oslava)

Hlásný profil kat. A VD Mostiště (Oslava). Profil je umístěn 100 m pod hrází údolní nádrže, levý břeh. Provozovatelem je Povodí Moravy, s. p. 

Stránecká Zhoř (Balinka)

Hlásný profil kat. C se nachází v jižní části Stránecké Zhoře pod zámkem na mostě přes Balinku. Profil je osazen ultrazvukovým bezkontaktním hladinovým čidlem s automatickým přenosem naměřených dat. Vývoj stavu hladiny sleduje povodňový orgán obce Stránecká Zhoř a informuje povodňové orgány města Velké Meziříčí, obcí Uhřínov a Baliny a ORP Velké Meziříčí.
Vlastníkem a provozovatelem je obec Stránecká Zhoř.

Uhřínov (Balinka)

Hlásný profil kat. C se nachází na jihovýchodě Uhřínova na mostní konstrukci silnice na Velké Meziříčí. Profil je osazen ultrazvukovým bezkontaktním hladinovým čidlem s automatickým přenosem naměřených dat. Vývoj stavu hladiny v hlásném profilu sleduje povodňový orgán obce Uhřínov. Informace o vývoji stavu hladiny předává povodňovým orgánům města Velké Meziříčí, obce Baliny a ORP Velké Meziříčí.
Vlastníkem a provozovatelem je obec Uhřínov.

Velké Meziříčí (Oslava)

Hlásný profil kat. A se nachází v intravilánu města Velké Meziříčí na pravém břehu vodního toku Oslava. Měrný profil je umístěn 50 m pod soutokem vodního toku Oslavy s Balinkou. Provozovatelem je Povodí Moravy, s. p.