Hladinoměry - Vlkoš

Ježov (Hruškovice)

Vodoměrná stanice je umístěna na mostku přes vodní tok Hruškovice, který se nachází v severovýchodní části katastrálního území Ježov na východ od fotbalového hřiště. Vodoměrná stanice je složena z ultrazvukového hladinového čidla a vodočetné latě a je umístěna na vlastním stožáru na levém břehu před lávkou směřující k oboře.

Kelčany (Hruškovice)

Hlásný profil vybavený automatickým hladinoměrným čidlem se nachází na mostě přes Hruškovici v obci Kelčany. Zprávy o vývoji povodňové situace předává obec Vlkoš obci Skoronice, která se nachází níže na toku a také informuje příslušné ORP (Kyjov).

Vlkoš (Hruškovice)

Hlásný profil kategorie C je umístěn na mostě přes Hruškovici v ul. Ke Skleníku. Hlásný profil je ve správě obce Vlkoš. Zprávy o vývoji povodňové situace předává obec Vlkoš obci Skoronice a MěÚ Kyjov. Na mostě se nachází 3 značky, které slouží pro vyhlášení jednotlivých stupňů SPA.