Hladinoměry - Vojkovice

Holasice (Vojkovický náhon)

Hladinoměrné čidlo kategorie C ve správě obce Holasice na Vojkovickém náhonu je umístěno na lávce pro pěší v severovýchodní části obce. Informace o vývoji stavu hladiny předává povodňová komise obce Holasice povodňové komisi obce Vojkovice a povodňové komisi ORP Židlochovice.

Rajhradice (Svratka)

Hladinoměr kategorie C ve správě obce Rajhradice se nachází na silničním mostu číslo 41617-­4 na řece Svratce.

Rajhrad (Rajhradský náhon)

Hladinoměrné čidlo kategorie C ve správě města Rajhrad s automatickým přenosem dat je umístěno na konstrukci tzv. Pitrova mostu v ul. Na Aleji na jeho návodní straně. Informace o vývoji stavu hladiny na náhonu předává povodňová komise města Rajhrad povodňovým komisím obcí Holasice a Vojkovice a povodňové komisi ORP Židlochovice.

Rajhrad (Vojkovický náhon)

Automatické hladinoměrné čidlo kategorie C ve správě města Rajhrad s přenosem dat se nachází na návodní straně mostku přes Vojkovický náhon u kláštera. Informace o vývoji stavu hladiny předává povodňová komise města Rajhrad povodňovým komisím obcí Holasice a Vojkovice a povodňové komisi ORP Židlochovice.

Vojkovice (Svratka)

Hlásný profil kategorie C ve správě města Židlochovice se nachází na pilíři silničního mostu přes řeku Svratku ve směru na Židlochovice. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Obec při zprávách o vývoji vodního stavu spolupracuje s městem Židlochovice, který je správcem profilu a nachází se na toku Svratky pod obcí Vojkovice.

Židlochovice (Svratka)

Hlásný profil Židlochovice kategorie A je umístěn na pravém břehu 50 m pod mostem. Platnost SPA pro úsek toku soutok Svratky se Svitavou - VD Nové Mlýny. Provozovatelem stanice je ČHMÚ.

Židlochovice _VL (Litava)

Vodočetná lať kategorie C ve správě města Židlochovice se nachází na mostě č. 416-012 přes Litavu.