Hladinoměry - Vojkovice

Blučina (Litava)

Hlásný profil kat. C se nachází v severní části obce Blučina na mostní konstrukci přes řeku Litavu na ulici Na Lázních. Profil je osazen ultrazvukovým bezkontaktním hladinovým čidlem s automatickým přenosem naměřených dat.
Vlastníkem a provozovatelem stanice je obec Blučina.

Holasice (Vojkovický náhon)

Hladinoměrné čidlo kategorie C ve správě obce Holasice na Vojkovickém náhonu je umístěno na lávce pro pěší v severovýchodní části obce. Informace o vývoji stavu hladiny předává povodňová komise obce Holasice povodňové komisi obce Vojkovice a povodňové komisi ORP Židlochovice.

Rajhradice (Svratka)

Hlásný profil kat. C se nachází na mostní konstrukci silnice č. III/41617 mezi Rajhradem a Rajhradicemi. Profil je osazen ultrazvukovým bezkontaktním hladinovým čidlem s automatickým přenosem naměřených dat.
SPA jsou platná pro: město Rajhrad a obec Rajhradice. Vlastníkem a provozovatelem je obec Rajhradice.

Rajhrad (Rajhradský náhon)

Hladinoměrné čidlo kategorie C ve správě města Rajhrad s automatickým přenosem dat je umístěno na konstrukci tzv. Pitrova mostu v ul. Na Aleji na jeho návodní straně. Informace o vývoji stavu hladiny na náhonu předává povodňová komise města Rajhrad povodňovým komisím obcí Holasice a Vojkovice a povodňové komisi ORP Židlochovice.

Rajhrad (Vojkovický náhon)

Automatické hladinoměrné čidlo kategorie C ve správě města Rajhrad s přenosem dat se nachází na návodní straně mostku přes Vojkovický náhon u kláštera. Informace o vývoji stavu hladiny předává povodňová komise města Rajhrad povodňovým komisím obcí Holasice a Vojkovice a povodňové komisi ORP Židlochovice.

Vojkovice (Svratka)

Hlásný profil kat. C se nachází v jihovýchodní části obce Vojkovice na pilíři mostu silnice č. II/425 přes řeku Svratku ve směru na Židlochovice. Profil je osazen ultrazvukovým bezkontaktním hladinovým čidlem s automatickým přenosem naměřených dat s možností zasílání varovných SMS zpráv. Profil dále monitoruje hlídková služba obce. Obec při zprávách o vývoji vodního stavu spolupracuje s městem Židlochovice.
SPA jsou platné pro úsek: hlásný profil - hlásný profil kat. A Židlochovice (Svratka). Vlastníkem a provozovatelem profilu je město Židlochovice.

Židlochovice (Svratka)

Hlásný profil kat. A se nachází v intravilánu města Židlochovice a je umístěn na pravém břehu 50 m za mostní konstrukcí silnice č. II/416. Profil je osazen hladinovým a průtokoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených dat.
SPA jsou platné pro úsek: soutok Svratky se Svitavou - VD Nové Mlýny. Provozovatelem stanice je ČHMÚ Brno.

Židlochovice _VL (Litava)

Vodočetná lať kategorie C ve správě města Židlochovice se nachází na mostě č. 416-012 přes Litavu.