Hladinoměry - Vojkovice

Holasice (Vojkovický náhon)

Hladinoměrné čidlo na Vojkovickém náhonu je umístěno na lávce pro pěší v severovýchodní části obce. Informace o vývoji stavu hladiny předává povodňová komise obce Holasice povodňové komisi obce Vojkovice a povodňové komisi ORP Židlochovice.

Rajhradice (Svratka)

Hladinoměr se nachází na silničním mostu číslo 41617-­4 na řece Svratce.

Rajhrad (Rajhradský náhon)

Hladinoměrné čidlo s automatickým přenosem dat je umístěno na konstrukci tzv. Pitrova mostu v ul. Na Aleji na jeho návodní straně. Informace o vývoji stavu hladiny na náhonu předává povodňová komise města Rajhrad povodňovým komisím obcí Holasice a Vojkovice a povodňové komisi ORP Židlochovice.

Rajhrad (Vojkovický náhon)

Automatické hladinoměrné čidlo s přenosem dat se nachází na návodní straně mostku přes Vojkovický náhon u kláštera. Informace o vývoji stavu hladiny předává povodňová komise města Rajhrad povodňovým komisím obcí Holasice a Vojkovice a povodňové komisi ORP Židlochovice.

Vojkovice (Svratka)

Hlásný profil se nachází na pilíři silničního mostu přes řeku Svratku ve směru na Židlochovice. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Obec při zprávách o vývoji vodního stavu spolupracuje s městem Židlochovice, který je správcem profilu a nachází se na toku Svratky pod obcí Vojkovice.

Židlochovice (Svratka)

Hlásný profil Židlochovice je kategorie A a je umístěn na pravém břehu 50 m pod mostem. Nachází se na 28,4 ř. km. Provozovatelem stanice je ČHMÚ.