Hladinoměry - Záhorovice

Bojkovice (Olšava)

Hlásný profil se nachází na toku Olšava v ř. km 37,815. Hlásný profil udává tři stupně povodňové aktivity, které jsou na schůdkách kamenné hráze, naproti MěÚ (nábřeží TGM), PB. I. SPA - stav bdělosti, který je vyznačen u schodů zelenou barvou. II. SPA - stav pohotovosti, který je vyznačen žlutou barvou a III. SPA - stav ohrožení, který je vyznačen barvou červenou. Bez automatického měření.
Profil monitoruje hlídková služba města. Město dále varuje obec Záhorovice, která se nachází na toku Olšava pod městem a ORP Uherský Brod.

Bojkovice (Olšava)-C1

Hladinoměrná stanice Bojkovice (Olšava)-C1 se nachází na přemostění přes Olšavu, ulice Nábřeží Svobody blízko č. p. 160. Profil monitoruje hlídková služba města, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv a vodočetnou latí. Město dále varuje obec Záhorovice, která se nachází na toku Olšava pod městem a ORP Uherský Brod.

Bojkovice (Olšava)-C2

Hladinoměrná stanice Bojkovice (Olšava)-C2 se nachází na přemostění přes Olšavu, ulice Nádrážní blízko č. p. 340. Profil monitoruje hlídková služba města, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv a vodočetnou latí. Město dále varuje obec Záhorovice, která se nachází na toku Olšava pod městem a ORP Uherský Brod.

VD Bojkovice (Kolelač)

Hlásný profil se nachází asi 50 m pod údolní nádrží na pravém břehu toku Kolelač na ř. km 2,5. Hlásný profil je tvořen vodočetnou latí, hladinoměrem a průtokoměrem.

Záhorovice (Olšava)

Hlásný profil se nachází na mostní konstrukci v blízkosti nádraží. Profil je vybaven ultrazvukovým hladinoměrným čidlem s automatickým přenosem dat a stupně povodňové aktivity jsou vyznačeny třemi barevnými čárami.