Hladinoměry - Žalhostice

LG Brozany (Ohře)

Limnigrafická stanice povodí Ohře  - Brozany. Je umístěna východně v obci Brozany nad Ohří - K Mostu 426.

Libotenice (Labe)

V Libotenicích se na levém břehu nachází hlásný profil kat. C Libotenice (Labe). Profil je vybaven vodočetnou latí pod č. p. 33 a manometrickou sondou (pod areálem ČOV)  s automatickým odesíláním dat a výstražných sms zpráv. Informace z tohoto hlásného profilu využívají obce: Libotenice, Mlékojedy, Žalhostice, Píšťany, Velké Žernoseky a Libochovany.

Litoměřice (Labe)

Hlásný profil kategorie B ve správě Povodí Labe, státní podnik -  Hradec Králové. Je umístěna u Tyršova mostu na jihu Litoměřic.

Louny (Ohře)

Hlásný profil kategorie A ve správě ČHMÚ Ústí nad Labem. Nachází se na pravém břehu řeky Ohře, v blízkosti Loutkového divadla.

Mělník (Labe)

Hlásný profil kategorie A ve správě ČHMÚ Praha. Umístěn u mostu Josefa Straky - K Mostu 751/11, na pravém břehu Labe.

Terezín (Ohře)

Ohře, jez Terezín dolní hladina. Jižně od mostu přes ulici Pražská.

Ústí nad Labem (Labe)

Hlásný profil kategorie A ve správě ČHMÚ Praha

Vraňany (Vltava)

Hlásný profil kategorie A ve správě ČHMÚ Praha. Je umístěn jižně od intravilánu obce Vraňany, na pravém břehu.

Žalhostice (Labe)

Hlásný profil Žalhostice (Labe) je umístěn na slepém rameni Labe pod mostní konstrukcí. Jedná se o hladinoměrné čidlo s automatickým odesíláním dat a zasíláním varovných sms zpráv. Obec Žalhostice o povodňové situaci dále informuje povodňovou komisi ORP Litoměřice a obec Velké Žernoseky ležící níže na vodním toku.