Hladinoměry - Žalhostice

jez Terezín - dolní hladina

Hlásný profil kat. C leží jižně od mostu přes ulici Pražská ve městě Terezín. Provozovatelem stanice je Mikroregion Porta Bohemica.

LG Brozany

Limnigrafická stanice kat. C povodí Ohře  - Brozany je umístěna východně v obci Brozany nad Ohří - K Mostu 426. Provozovatelem stanice je Povodí Ohře.

Libotenice (Labe)

V Libotenicích se na levém břehu nachází hlásný profil kat. C Libotenice (Labe). Profil je vybaven vodočetnou latí pod č. p. 33 a manometrickou sondou (pod areálem ČOV)  s automatickým odesíláním dat a výstražných sms zpráv. Provozovatelem stanice je Mikroregion Porta Bohemica.

Litoměřice

Hlásný profil kategorie B ve správě Povodí Labe, státní podnik -  Hradec Králové je umístěn u Tyršova mostu na jihu Litoměřic.

Louny (Ohře)

Hlásný profil kategorie A ve správě ČHMÚ Ústí nad Labem. Nachází se na pravém břehu řeky Ohře, v blízkosti Loutkového divadla.

Mělník (Labe)

Hlásný profil kategorie A ve správě ČHMÚ Praha je umístěn u mostu Josefa Straky - K Mostu 751/11, na pravém břehu Labe.

Ústí nad Labem

Hlásný profil kategorie A ve správě ČHMÚ Praha je umístěn na levém břehu řeky Labe u čerpací stanice Vaňov ca 400 m nad soutokem s řekou Bílinou při ulici Labské sady. Profil automaticky odesílá data do centra Hlásné a předpovědní povodňové služby ČHMÚ. 

Vraňany (Vltava)

Hlásný profil kategorie A ve správě ČHMÚ Praha je umístěn jižně od intravilánu obce Vraňany, na pravém břehu.

Žalhostice (Labe)

Hlásný profil kat. C Žalhostice (Labe) je umístěn na slepém rameni Labe pod mostní konstrukcí. Jedná se o hladinoměrné čidlo s automatickým odesíláním dat a zasíláním varovných sms zpráv. Provozovatelem stanice je Mikroregion Porta Bohemica.