Hladinoměry - Zborovice

Kroměříž (Morava)

Hlásný profil kat. A ve správě ČHMÚ je umístěn na pravém břehu Moravy v zámeckém parku. Platnost SPA je stanoven pro úsek toku od ústí Bečvy po Spytihněv.

Vodoměrná stanice Zborovice (Lipina)

Hlásný profil kategorie C Vodoměrná stanice Zborovice (Lipina), který je ve správě obce Zborovice, se nachází v blízkosti sokolovny na mostku přes Lipinu.