Hladinoměry - Zlobice

Kroměříž (Morava)

Hlásný profil kat. A ve správě ČHMÚ je umístěn na pravém břehu Moravy v zámeckém parku. Platnost SPA je stanoven pro úsek toku od ústí Bečvy po Spytihněv.

Vrchoslavice (Haná)

Hlásný profil kategorie C se nachází na levém břehu řeky Hané v obci Vrchoslavice, nedaleko silničního mostu ev. č. 43319-2. Profil je ve správě Povodí Moravy, s. p.