Hladinoměry - Zubří

Rožnov pod Radhoštěm (Rožnovská Bečva)

Hlásný profil kategorie B ve správě ČHMÚ Ostrava a nachází se na mostě u ČS PHM v blízkosti Tesly, na pravém břehu Rožnovské Bečvy. Platnost SPA je pro úsek toku Horní Bečva - Rožnov pod Radhoštěm.

Zubří (Hodorfský potok)

Hladinoměrné čidlo s automatickým odesíláním dat se nachází na přemostění přes Hodorfský potok na severu města. Profil monitoruje hlídková služba města, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny Městský úřad Zubří. Město dále varuje obec Zašová, která se nachází níže na toku pod městem a dále varuje příslušné ORP (Rožnov pod Radhoštěm).

Zubří (Starozuberský potok)

Hladinoměrné čidlo s automatickým odesíláním dat se nachází na mostku přes Starozuberský potok. Profil monitoruje hlídková služba města, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny Městský úřad Zubří. Město dále varuje obec Zašová, která se nachází níže na toku pod městem a dále varuje příslušné ORP (Rožnov pod Radhoštěm).