Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa
Tadeáš Hlinka Pod Norou 187, Horní Maršov  

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa
Manželé Meislovi Dolní Albeřice 24  
Manželé Vaňkovi Horní Lysečiny 2

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Adresa
čerpadlo Tadeáš Hlinka Pod Norou 187, Horní Maršov
JCB p. Antal Kovářská 19, Horní Maršov
JCB Jaroslav Dostál K Vodovodnímu údolí 185, Horní Maršov

Materiál určený k zásahu při povodni

Druh Místo uložení
Zodpovědná osoba
Pytle, písek, nářadí dle potřeby Hasičská zbrojnice Tadeáš Hlinka

Náhradní zdroj vody

Zdroj
Cisterna SDH Horní Maršov
Cisterna VaK Trutnov potřeby

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Horní Maršov

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
ZŠ Horní Maršov Místo ubytování/stravování Malá Ulička 68, Horní Maršov Mgr. Eva Hloušková 350 350
Tělocvična ZŠ Místo ubytování Malá Ulička 68, Horní Maršov Mgr. Eva Hloušková 150 0
Penzion Kneifel Místo ubytování/stravování Horní Maršov 61   10 80