Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje zastupitelstvo obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Bertholdovo náměstí 102, 542 26 Horní Maršov
Tel.: 499 874 156
E-mail: starosta@hornimarsov.cz

Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov 1
Tel.: 499 803 111
E-mail: povoden@trutnov.cz

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Tel.: 495 817 111
E-mail: posta@kralovehradeckykraj.cz

  • Ústřední povodňová komise

Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.:
267 121 111

E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz

Organizační povinnosti a doporučené vybavení povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.