Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Bertholdovo náměstí 102, 542 26 Horní Maršov
Tel.: 499 874 156
E-mail: obec@hornimarsov.cz
Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov
Tel.: 499 803 111
E-mail: podatelna@trutnov.cz
Oddělení ochrany prostředí a vodního hospodářství - Ing. Monika Brázdová

Tel.: 499 803 255
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Tel.:
495 817 194
E-mail:
zstorek@kr-kralovehradecky.cz