Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území města Hrochův Týnec a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Labe, státní podnik
Správce:
Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
Závod Pardubice, Cihelna 135, 530 09 Pardubice
tel.: 466 868 211

Přímý výkon správy toku:
Provozně technický úsek Vysoké Mýto
Vraclavská 169, 556 01 Vysoké Mýto
Stanislav Musílek, tel.: 465 420 426

Příslušný správce VT na území města:
Bc. Ludvík Petřek
tel.: 466 868 244, 602 177 216
 
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Labe, státní podnik spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území města Hrochův Týnec, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

 

Vodní tok IDVT ČHP
Novohradka 10100079 1-03-03-068, 1-03-03-081, 1-03-03-099, 1-03-03-100,
Žejbro 10100170 1-03-03-080
Ležák 10100169 1-03-03-098, 1-03-03-099
Jezděnka 10185472 1-03-03-101
* 10173981 1-03-03-081

 

  •  Vodní toky, u nichž se správa neurčuje

V této podkapitole jsou uvedeny všechny vodní toky delší než 0,5 km. Na území města Hrochův Týnec se nachází i další vodní toky, které nesplňují toto uvedené kritérium.

Vodní tok IDVT ČHP
* 10174129 1-03-03-099
* 10173982 1-03-03-081
* 10173983 1-03-03-081
náhon Hrochův Týnec 10173983 1-03-03-081
* 10173980 1-03-03-081