Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise obce Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Přerov.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci, povodňová komise obce Kokory.

Osoby na území obce Kokory budou o uzavírce silnic a mostů informováni prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

Za povodňové situace může dojít k zaplavení komunikace, která se stane neprůjezdnou. Proto byly stanoveny následující ústupové trasy: směrem po silnici č. 55 na Přerov, na trase k evakuačnímu místu ZD Motorest Kokory. Další vede k evakuačnímu místu TJ Sokol (č. p. 205) pro ohrožené objekty nacházející se na levé straně břehu Olešnice. Pro ohrožené objekty, na pravé straně břehu Olešnice a potenciálně ohrožené objekty přívalovou povodní, byla stanovena objízdná trasa po silnici č. 55 a č. 43615 (viz grafická část plánu). »

Dopravní omezení na území obce Kokory

Název Popis omezení
Přívalové vody Zaplavení místní komunikace přívalovými vodami přicházejících z oblasti Přední kopce, Špičáky a od Čelechovice

Objízdné trasy na území obce Kokory

Název Popis trasy
Objížďka  po silnici č. 55 a 43615 Objízdná trasa obce Kokory po silnici č. 55 a 43615 pro evakuaci ohrožených objektů nacházejících se na pravém břehu Olešnice a pro objekty ohrožené přívalovou povodní.
Ústupová trasa Ústupová trasa obce Kokory směrem k evakuačnímu místu TJ Sokol Kokory
Ústupová trasa Ústupová trasa obce Kokory směrem po silnici č. 55 na Přerov, na trase k evakuačnímu místu ZD Motorest Kokory

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.