Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá Povodňová komise obce Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Bystřice pod Hostýnem.

 Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací ve městě, Povodňová komise obce Komárno.

 Osoby na území obce Komárno budou o uzavírce silnic a mostů informováni prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

Při povodních může ve městě dojít k zaplavení a následnému zneprůjezdnění silnice č. II/150 v okolí vodního toku Juhyně. Díky tomu se výrazně zkomplikuje doprava mezi částmi obce ležícími na obou březích. V tomto případě by objízdná trasa mohla být vedena po silnici ve směru na Kunovice, Babice a Všechovice.»
Dopravní omezení v obci Komárno
Název omezení Popis omezení
Komárno - silnice II/150 v místě křížení s tokem Juhyně Za povodně může dojít k zaplavení silnice II/150 nebo k narušení mostní konstrukce přes řeku Juhyni

 

Objízdné trasy pro obec Komárno
Název objízdné trasy Popis objízdné trasy
Komárno - Kunovice - Babice - Všechovice V případě zaplavení silnice č. II/150 v obci Komárno lze překonat vodní tok objížďkou směrem Kunovice - Babice - Všechovice
Komárno - Provodovice - Všechovice V případě zaplavení silnice č. II/150 v obci Komárno lze překonat vodní tok objížďkou směrem Provodovice - Všechovice

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.