Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Komárno 49, 768 71 Rajnochovice
Tel.: 573 391 143
Fax.: 573 391 143
E-mail: komarno@knet.cz
Masarykova 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
Tel.: 573 501 912
Fax: 573 501 968
E-mail: panek@mubph.cz
Třída Tomáše Bati 21, 761 90, Zlín
Tel.: 577 043 100
Fax: 577 043 102
E-mail: stanislav.misak@kr-zlinsky.cz
  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.: 267 121 111
Fax: 267 310 920
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Podrobné kontakty na všechny členy povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášením krizového stavu podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.