Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Komárno 49, 768 71 Rajnochovice
Tel.: 573 391 143
Fax.: 573 391 143
E-mail: komarno@knet.cz
Pod Platany 2, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
Tel.: 573 501 953
E-mail: ricankova@mubph.cz
Třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
Tel.: 577 043 355
Fax: 577 043 352
E-mail: vera.vaculikova@kr-zlinsky.cz