Správci vodních toků

  • Významné vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.

Správce: Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 601 75 Brno 

Závod U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc

Přímý výkon správy toku: Provoz Valašské Meziříčí, Hemy 21, 757 01 Valašské Meziříčí

Vodní tok  Juhyně
Číslo hydrologického pořadí:  4-11-02-012, -13, -14, -15
ID toku: 10100134

 

Vodní tok  Komárník
Číslo hydrologického pořadí:  4-11-02-012, -13
ID toku:  10191441

 

Vodní tok  Bezejmenný tok (náhon v obci)
Číslo hydrologického pořadí:  4-11-02-012
ID toku:  10196630

 

  • Významné vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.

Správce: Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku: ST – oblast povodí Moravy, U Skláren 781, 755 01 Vsetín

Vodní tok  Deštná Ráztoka
Číslo hydrologického pořadí:  4-11-02-012, 4-11-02-014
ID toku:  10206196

 

Vodní tok  PP Lhotského potoka č. 1
Číslo hydrologického pořadí:  4-11-02-014
ID toku:  10193698

 

Vodní tok  LP Lhotského potoka č. 2
Číslo hydrologického pořadí:  4-11-02-014
ID toku: 10191626

 

Vodní tok  PPP Lhotského potoka č. 3
Číslo hydrologického pořadí:  4-11-02-014
ID toku: 10187722

 

Vodní tok  LP Lhotského potoka č. 4
Číslo hydrologického pořadí:  4-11-02-014
ID toku: 10199540

 

Vodní tok PPP Lhotského potoka č. 5
Číslo hydrologického pořadí:  4-11-02-014
ID toku: 10200943

 

Vodní tok  LPP Lhotského potoka č. 6
Číslo hydrologického pořadí:  4-11-02-014
ID toku: 10203230

 

Vodní tok  LP Lhotského potoka č. 7
Číslo hydrologického pořadí:  4-11-02-014
ID toku: 10208044

 

Vodní tok  Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí:  4-11-02-014
ID toku: 10195114

 

  • Významné vodní toky ve správě Obecního úřadu Všechovice

Správce: Obecní úřad Všechovice, Všechovice 17, 753 53 Všechovice

Vodní tok  Přítok Juhyně v ř. km 18,3
Číslo hydrologického pořadí:  4-11-02-012, 4-11-02-014
ID toku: 15000192