Elektronický Digitální Povodňový Portál

Loštice - Kontaminovaná místa a skládky

Název Obec Katastr Oblast Typ Vodní tok
DTS 1014 Loštice-za lihovarem Loštice Loštice výroba a distribuce elektrické energie jiné Třebůvka mapa
DTS 1015 Loštice-u zbrojnice Loštice Loštice výroba a distribuce elektrické energie jiné Třebůvka mapa
DTS 1016 Loštice-ZŠ Loštice Loštice výroba a distribuce elektrické energie jiné Třebůvka mapa
DTS 1023 Loštice-u koupaliště Loštice Loštice výroba a distribuce elektrické energie jiné Třebůvka mapa
DTS 1025 Loštice-Žadlovice Loštice Žádlovice výroba a distribuce elektrické energie jiné Podhrádek mapa
DTS 1026 Loštice-Vlčice VE Loštice Loštice výroba a distribuce elektrické energie jiné Třebůvka mapa
Olšanské papírny a.s. Vlčice Loštice Loštice dřevozpracující a papírenský průmysl skladování / manipulace s nebezpečnými látkami (mimo ropných) mapa
Žádlovice Loštice Žádlovice jiné skládka TKO bezejmenný potok mapa