Evidenční listy hlásných profilů

Evidenční listy hlásných profilů jsou zpracovány správci povodí nebo ČHMÚ pro všechny hlásné profily kategorie A a B. Obsahují především informace o umístění profilu, vodní stavy pro vybrané N-letosti a vodní stavy odpovídající průtoky pro jednotlivé stupně povodňové aktivity. Evidenční listy vybraných hlásných profilů kategorie C, které jsou vybaveny elektronickým snímačem hladiny a dálkovým přenosem informací,  jsou vygenerovány systémem na základě naměřených dat.


Evidenční list hlásného profilu Kyjovka-VD Koryčany (kat. A, č. 402)

Evidenční list hlásného profilu Kyjovka-Kyjov (kat. B, č. 403)

Evidenční list hlásného profilu Kyjovka-Bohuslavice (kat. C)

Evidenční list hlásného profilu Kyjovka-Bohuslavice, čidlo (kat. C)

Evidenční list hlásného profilu Kyjovka-Kyjov-lať (kat. C)

Evidenční list hlásného profilu Malšinka-Nětčice (kat. C)

Evidenční list hlásného profilu Malšinka-Nětčice, čidlo (kat. C)