Hydrologické údaje

ZÁKLADNÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

Základní hydrologické údaje vybraných vodních toků na území města

Tok
Hydrol. pořadí Místo profilu Plocha povodí (km2) N-leté průtoky (m3/s)
1 5 20 50 100
Kyjovka 4–17-01-072 pod Kratinkou 94,01 4,0 10,5 18,0 24,0 29,5
Kyjovka 4–17-01-074 Kyjov limnigraf 117,64 4,5 11,0 19,0 25,0 30,0
Malšinka 4–17-01-073 Nětčice 6,52 1,4 4,8 9,4 13,5 17,0

 (dle ČHMÚ Hydrologická data Kyjovky z 1. 8. 2003 pro účely řešení záplavového území)

 

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Vltavy, s. p.).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

Na území města Kyjov se nachází hlásný profil kategorie B, který se nachází na Kyjovce za městským úřadem. Limnigrafickou stanici provozuje ČHMÚ. SPA vyhlašované v tomto profilu platí v úseku Kyjov - Lanžhot.

Hydrologické charakteristiky hlásného profilu Kyjovka, Kyjov (kat. B, č. 403) » (aktuální stav hladiny) dle evidenčního listu hlásného profilu

Profil Kyjovka, Kyjov (č. 403)
Plocha povodí 117,64 km2
Průměrný roční průtok (m3/s) 0,3
Průměrný roční stav (cm) 93
N-leté průtoky (m3/s)  
Q1 Q5 Q10 Q50 Q100
3,7 11,1 15,9 31,6 40,5

 

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie B, Kyjovka - Kyjov

SPA
Vodní stav [cm]
Průtok [m3/s]
Bdělost 170 7,44
Pohotovost 230 14,2
Ohrožení 290 21,0

 

Pro vyhlašování SPA na území města je dále důležitý hlásný profil kategorie A, nacházející se na Kyjovce pod VD Koryčany. Provozovatelem stanice je Povodí Moravy pobočka Brno. SPA Vyhlašované v tomto profilu platí v úseku Koryčany – Kyjov.

Hydrologické charakteristiky hlásného profilu Kyjovka, VD Koryčany (kat. A, č. 402) » (aktuální stav hladiny) dle evidenčního listu hlásného profilu

Profil Kyjovka, VD Koryčany (č. 402)
Plocha povodí 27,8 km2
Průměrný roční průtok (m3/s) 0,1
Průměrný roční stav (cm) 25
N-leté průtoky (m3/s)  
Q1 Q5 Q10 Q50 Q100
2,4 7,8 11,7 25,1 33,2

 

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie A, Kyjovka - VD Koryčany

SPA
Vodní stav [cm]
Průtok [m3/s]
Bdělost 80 4,79
Pohotovost 100 8,06
Ohrožení 120 12,4

 

Na území města se dále nachází 5 pomocných hlásných profilů kategorie C, provozovaných městem Kyjov. Dva z profilů se nacházejí na Kyjovce v Bohuslavicích a dva na Malšince v Nětčicích. Další pomocný hlásný profil se nachází na Kyjovce na ulici Třída Komenského, kde je namontována vodočetná lať. Profily na Kyjovce nad Bohuslavicemi (mostek) a na Malšince nad Nětčicemi jsou vybaveny automatickými hladinoměrnými čidly s odesíláním dat.

Stupně povodňové aktivity hlásný profil kategorie C, Kyjovka - Bohuslavice, čidlo » (aktuální stav hladiny)

SPA
Vodní stav [cm]
Bdělost 150
Pohotovost 170
Ohrožení 200

 

Automatické hladinoměrné čidlo v hlásném profilu na Kyjovce v části Bohuslavice

 

Stupně povodňové aktivity hlásný profil kategorie C, Kyjovka-lať, Kyjov »

SPA
Vodní stav [cm]
Bdělost 150
Pohotovost 170
Ohrožení 200

 

Stupně povodňové aktivity hlásný profil kategorie C, Kyjovka – Bohuslavice (u č. p. 4058) »

SPA
Vodní stav [cm]
Bdělost 53
Pohotovost 68
Ohrožení 83

 

Stupně povodňové aktivity hlásný profil kategorie C, Malšinka – Nětčice, čidlo » (aktuální stav hladiny)

SPA
Vodní stav [cm]
Bdělost 70
Pohotovost 90
Ohrožení 110

 

Automatické hladinoměrné čidlo v hlásném profilu na Malšince v části Nětčice

Stupně povodňové aktivity hlásný profil kategorie C, Malšinka – Nětčice (ul. Pod Zvonicí) »

SPA
Vodní stav [cm]
Bdělost 60
Pohotovost 80
Ohrožení 100

Hlásné profily v povodňovém plánu města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.