Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada města k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Masarykovo náměstí 30/1, 697 01 Kyjov
Tel.: 518 697 400 – starosta Mgr. František Lukl, MPA.
Fax: 518 614 097

E-mail: f.lukl@mukyjov.cz; urad@mukyjov.cz

Masarykovo náměstí 30/1, 697 01 Kyjov
Tel.: 518 697 400 – starosta Mgr. František Lukl, MPA.
Fax: 518 614 097
E-mail: f.lukl@mukyjov.cz; urad@mukyjov.cz

Žerotínovo náměstí 3/5, 602 00 Brno
Tel.: 541 651 111   
Fax: 541 651 209
E-mail: podatelna@kr-jihomoravsky.cz

  • Ústřední povodňová komise

Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.:
 267 121 111
Fax: 267 310 920
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz

Podrobné kontakty na členy povodňových komisí viz kapitola Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.