Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Masarykovo náměstí 1/38, 697 01 Kyjov
Ing. Kubík Bedřich – vedoucí odboru
Tel.:
518 697 560
E-mail: b.kubik@mukyjov.cz
Ing. Roman Kavka – vedoucí Oddělení životního prostředí
Tel.:
518 697 558
E-mail: r.kavka@mukyjov.cz

Žerotínovo nám. 3/5, 602 00 Brno
Tel.:
541 652 685
E-mail: hanakova.marta@kr-jihomoravsky.cz