Správci vodních toků

  • a)    Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Správce: 

Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 601 75 Brno

Závod Střední Morava, Dřevařská 11, 601 75 Brno

Přímý výkon správy toku:

Provoz Koryčany, Masarykova 850, 768 05 Koryčany

Provoz Veselí nad Moravou, Benátky 1147, 698 01 Veselí nad Moravou

Vodní tok Kyjovka (Stupava)
Číslo hydrologického pořadí: 4-17-01-070/072/073/074/077
ID toku: 10100029

 

Vodní tok Sobůlský potok
Číslo hydrologického pořadí: 4-17-01-074/077
ID toku: 10195464

 

Vodní tok Malšinka
Číslo hydrologického pořadí: 4-17-01-072/073
ID toku: 10206009

 

Vodní tok Bukovanka
Číslo hydrologického pořadí: 4-17-01-076
ID toku: 10193351

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-17-01-076
ID toku: 10194477

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-17-01-072
ID toku: 10204774

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-17-01-074
ID toku: 10205550

 

  • b)    Vodní toky ve správě Lesy ČR, s. p.
Správce: 

Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:

ST OP Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno

Vodní tok Kratinka
Číslo hydrologického pořadí: 4-17-01-070/071
ID toku: 10197221

 

Vodní tok Bohuslavický potok
Číslo hydrologického pořadí: 4-17-01-072
ID toku: 10190237

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-17-01-072
ID toku: 10207097

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-17-01-071
ID toku: 10202658

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-17-01-072
ID toku: 10390836